» Uutishuone » Blogi » Hanne Salonen: Yksityisen opetusalan palkkaratkaisu vs. yleinen linja

Hanne Salonen: Yksityisen opetusalan palkkaratkaisu vs. yleinen linja

Hanne Salonen

Yksityisellä opetusalalla neuvoteltiin keväällä ja kesällä 2022 yli puolen vuoden ajan. Vaikeaan neuvottelutilanteeseen löytyi elokuussa ratkaisu matematiikan avulla. Kuitenkin nyt syysmyrskyjä odotellessa on käynyt ilmi, että ratkaisun hintalapusta on liikkeellä erilaisia käsityksiä. Jotta väärinkäsityksiä ratkaisuun liittyvästä työmarkkinamatematiikasta ei jäisi, avaan ratkaisua tässä blogissani.

 

Keväällä 2022 toteutetut yleisen linjan mukaiset palkkaratkaisut

Yleisen linjan mukaiset työehtosopimusratkaisut tehtiin keväällä 2022 ensimmäiselle sopimusvuodelle (12 kk) 1,8–2 prosentin kustannustason tarkistuksella ja palkkoja korotettiin kolmen kuukauden jälkeen edellisen sopimuskauden päättymisestä. Kustannuksiin laskettiin paitsi varsinaiset palkankorotukset, myös kustannusvaikutteiset tekstimuutokset. Esimerkiksi yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa perhevapaauudistuksen kustannusta katettiin sopimusvaroista 0,1 prosenttiyksikköä ja palkankorotus oli 1,9 prosenttia.

Palkankorotukset jaettiin yksityisellä sektorilla yleisesti yleiskorotukseen ja paikalliseen erään. Näiden maksuunpanoajankohdat saattoivat poiketa toisistaan, kuten esimerkiksi yliopistojen yleisen työehtosopimuksen osalta sovittiin jako kahteen osaan – yleiskorotus nosti palkkoja kesäkuussa ja paikallinen erä nostaa palkkoja joulukuussa 2022. Prosenteilla ja korotusajankohdilla voidaan huolehtia siitä, että palkkoja korottava vaikutus ja keskimääräinen kustannusvaikutus pysyvät samoina kuin jos ratkaisu olisi toteutettu kaikkinensa samana ajankohtana.

 

Yksityisen opetusalan palkkaratkaisun anatomiaa

Yksityisen opetusalan

  • edellinen sopimuskausi päättyi 31.3.2022,
  • uusi sopimuskausi päättyy 31.3.2024,
  • palkkoja korottava ratkaisu oli 2,55 %,
  • palkankorotus tuli voimaan 1.9.2022 eli viisi kuukautta edellisen työehtosopimuskauden päättymisestä ja
  • toteutetun palkkaratkaisun sovittiin ulottuvan 31.7.2023 saakka (eli 16 kuukauden päähän edellisen sopimuskauden päättymisestä).

Tämän lisäksi sovittiin, että yksityisen opetusalan palkankorotus ajalle 1.8.2023-31.3.2024 sidotaan vientialojen palkkaratkaisuihin ja palkankorotusten ajankohtaan sekä suhteutetaan se jäljellä olevaan 8 kk sopimuskauteen.

Minkälainen yksityisen opetusalan työehtosopimusratkaisu on sitten kustannuksiltaan verrattuna esimerkiksi yliopistojen yleisen työehtosopimuksen ratkaisuun? Avaan asiaa esimerkin avulla.

 

Esimerkki

Jotta esimerkin voi laskea, pitäisi 2023 vuoden palkankorotus olla tiedossa. Valitaan esimerkin laskemiseksi vuoden 2022 yleisen linjan ratkaisun kopio eli korotus vuodelle 2023 on esimerkissä 2 prosenttia ja se menee maksuun kolme kuukautta edellisen 12 kuukauden palkankorotusjakson päättymisestä.

Alla kuva, jossa kahden työnantajan kummankin maksama kokonaispalkkasumma oli 100 000 euroa työehtosopimusten umpeutuessa 31.3.2022. Toinen näistä työnantajista noudattaa yksityisen opetusalan palkankorotusratkaisuja ja toinen yliopistojen yleistä työehtosopimuksen palkankorotusratkaisuja.

Yksityisen opetusalan palkankorotusratkaisuksi saadaan 1,35 prosenttia jakamalla 2 prosenttia 12 kuukaudella ja kertomalla se 8 kuukaudella. Ajankohta määrittyy sen mukaan, että keskimääräinen kustannusvaikutus saadaan samaksi yleisen linjan ratkaisun kanssa.

 

[1] Korotukset: 1.9.2022 2,55 % ja 1.9.2023 1,35 %.
[2] Korotukset: 1.6.2022 1,45 %, 1.12.2022 0,45 % ja 1.8.2023 2,00 %.

 

Taulukosta ja kuviosta nähdään, että erilaisten ratkaisujen lopputulos johtaa samaan lopputulokseen sekä palkkoja korottavan vaikutuksen että keskimääräisen kustannusvaikutuksen osalta. Palkat ovat nousseet saman verran ja rahaa on maksettu palkankorotuksina ulos kassasta saman verran 24 kk sopimuskauden aikana. Kaksi erilaiselta näyttävää ratkaisua tuottavat saman lopputuloksen.

Jaa

Seuraa

Hanne Salonen

Kirjoittaja on Sivistan työmarkkinajohtaja