» Uutishuone » Blogi » Annakaisa Tikkinen: Varhaiskasvatus – mainettaan parempi 

Annakaisa Tikkinen: Varhaiskasvatus – mainettaan parempi 

Annakaisa Tikkinen, Sivista

”Lapsi viihtyy hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa” – myönteisen arvion antaa 94 % vanhemmista. ”Lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa” – samaa mieltä on 92 % vanhemmista. ”Lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa” – kyllä, sanoo 92 % vanhemmista. Nämä ovat pääkaupunkiseudun alkuvuodesta julkaistun varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Ei ihme, että moni toimija varhaiskasvatuksessa ei tunnista alaansa viime aikoina käydystä julkisesta keskustelusta, jossa hallitsevat epäkohdat ja kriisipuhe. Ongelmiin on tietysti tärkeää puuttua jämäkästi, mutta isoa kuvaa ei saisi hukata. Yksipuolinen julkinen keskustelu johtaa kuitenkin helposti negatiiviseen kierteeseen, josta kärsii koko ala ja varhaiskasvatustoimijat kaikkialla. Suurin osa vanhemmista on erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Myös näitä kokemuksia on tärkeää tuoda julkiseen keskusteluun, sillä varhaiskasvatus on liian tärkeää uhrattavaksi tähän negatiiviseen kierteeseen. 

Varhaiskasvatus luo osaamisen perustaa 

Varhaiskasvatuksen tärkeys tosiaan tunnistetaan nykyään aiempaa paremmin: tiedämme, että kaikki perustaidot kehittyvät voimakkaasti jo aivan pienillä lapsilla. ”Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla.” Näin todetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ensimmäisellä sivulla. Tätä suunnitelmaa noudattavat kaikki päiväkodit Suomessa toteuttaessaan lapsen oikeutta saada laadukasta varhaiskasvatusta.  

Varhaiskasvatus määritellään suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, jossa painotetaan pedagogiikkaa. Tämän toteutumiseksi päiväkotien monipuolisesta osaamisesta on pidettävä hyvää huolta. Moniammatillisen tiimin sujuva yhteistyö on paras tae sille, että lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen toteutuu. 

Paljon julkisuutta saanut alan osaajapula on seurausta vuosikymmeniä jatkuneesta alimitoitetuista koulutusmääristä. Paikkamäärien lisäämiseksi tehtävää työtä onkin jatkettava. Lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia osaamisen täydentämiseen kaikille ammattikunnille ja johtamisen lisä- ja täydennyskoulutusta päiväkotien johtajille. 

Sivistan jäseniin kuuluu koko osaamista kehittävien toimijoiden ketju päiväkodeista korkeakouluihin. Siksi meille on aivan erityisen tärkeää varmistaa, että varhaiskasvatusta kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti koulutusjärjestelmän ensimmäisenä askeleena.  

Yksityiset toimijat ovat olennainen osa varhaiskasvatuskenttää 

Yksityisillä toimijoilla on keskeinen rooli varhaiskasvatuksen tuottamisessa eri puolilla Suomea. Toisaalla ne tarjoavat lisää valinnanvaraa, kun perhe voi hakea lapselleen paikkaa juuri sellaiseen päiväkotiin, joka vastaa heidän toiveisiinsa. Toisaalla taas yksityinen toimija voi olla ketterämpi toimija varmistamaan, että kunnassa on ylipäätään riittävästi päiväkotipaikkoja tarjolla. Onkin tärkeää varmistaa, että yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytykset ovat kunnossa. Rahoituksen on oltava tuottajalle vakaata ja riittävää. Myöskään varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä ei saa kehittää niin kankeaksi, että se tekee yksityisestä varhaiskasvatustoiminnasta epähoukuttelevaa. 

Suomalainen varhaiskasvatus on tarkkaan säädeltyä ja valvottua. Jokainen päiväkoti – niin kunnallinen kuin yksityinen – noudattaa samaa varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita. Lapset viettävät ison osan päivästään päiväkodissa. Siksi on tärkeää, että vanhemmat pystyvät luottamaan siihen, että heidän lapsistaan pidetään huolta ja nämä oppivat taitoja, jotka kantavat elämään. Suurelle enemmistölle tämä on onneksi totta jo nyt, ja ratkaisut epäkohtiinkin ovat omissa käsissämme.

***

Järjestämme maanantaina 13.3. klo 14-16 keskustelutilaisuuden varhaiskasvatuksen ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen parissa toimiville ja Sivistan jäsenille, mutta se on avoin kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

Jaa

Seuraa

Annakaisa Tikkinen, Sivista

Annakaisa Tikkinen on Sivistan elinkeinopoliittinen asiantuntija, joka vastaa varhaiskasvatuksesta ja yleissivistävästä koulutuksesta.