» Vaikutamme » Työelämä » Työturvallisuus ja työhyvinvointi » Yhteistyömme tuloksia

Yhteistyömme tuloksia

Työehtosopimuskausi 2020–2022: Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmä eli ”työhyvinvointityöryhmä”

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten sopijaosapuolista (Sivista, OAJ, JHL, Jyty) koostunut työryhmä tarkastelee toimeksiantonsa mukaisesti työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista. Lisäksi työryhmä tarkastelee yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta sekä valmistelee paikallisen sopimisen yhteistä koulutusta. Työryhmä edistää sitä, että oppilaitoksilla on riittävästi tietoa ja valmiuksia laatia paikallisia toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, työssä jaksamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Sopijaosapuolet tukevat, seuraavat ja arvioivat työhyvinvoinnin edistymistä .

Työryhmä päätti tällä työehtosopimuskaudella jakaa tietoa jäsenistölle työhyvinvointia koskevista teemoista. Työryhmän työn tuloksena julkaistaan kolmiosainen blogi- ja videosarja, jolla pyritään jäsentämään tarkasteltuja työhyvinvointiteemoja ja tarjoamaan oppilaitoksille työkaluja siihen, mitä työnantaja, työntekijä ja koko työyhteisö voivat tehdä yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä sitä kautta myös työn tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Videosarja on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa ja videoilla TTK:n asiantuntijat avaavat kutakin teemaa tiiviisti n. 20 minuutin esityksessään.

OSA 3. Työ ja mieli – viisi roolia ja näkökulmaa

Lue työryhmän blogi: Työ ja mieli – viisi roolia ja näkökulmaa 14.9.2021

Katso video: Työ ja mielenterveys

Video on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa, puhujana asiantuntija Päivi Rauramo.

 

OSA 2. Työhyvinvointia johtamalla

Lue työryhmän blogi: ”Viisi nostoa työhyvinvoinnin johtamisesta – työhyvinvointi on jatkuva osa työn arkea” 18.5.2021

Katso video: Työhyvinvointi ja johtaminen

Video tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa, puhujana asiantuntija Pirkko Mäkinen.

 

OSA 1. Yhteistoiminnalla menestystä

Lue työryhmän blogi: Vuosi koronaa, mitä opimme yhteistoiminnasta? 14.4.2021

Katso video: Työsuojelun yhteistoiminta ja korona-aika

Tallenne tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa, puhujana asiantuntija Asta Koivikko.

 

Työehtosopimuskausi 2018–2020: Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmä eli ”työhyvinvointityöryhmä”

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten sopijaosapuolista (Sivista, OAJ, JHL, Jyty) koostunut työryhmä tarkasteli toimeksiantonsa mukaisesti yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta sekä työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista työtä ja työolosuhteita kehittämällä. Työryhmän tehtävänä oli myös seurata valtakunnallisen Työelämä2020-ohjelman mukaista kehittämistyötä. Tavoitteena oli, että työryhmä edistää sitä, että oppilaitoksilla on riittävästi tietoa ja valmiuksia laatia mahdollisia toimenpideohjelmia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, työssä jaksamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi.

Työryhmän kattoteemaksi valikoitui Työelämä2020-hankkeessakin keskeiseksi nostettu luottamus. Luottamus on kaiken yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämisen perusta. Työryhmä tarkasteli luottamuksen merkitystä myös psykososiaalisen kuormituksen ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta. Työryhmä kuuli asiantuntijoita ja kävi oppilaitosvierailulla osana työtään. Työryhmän työn tuloksena julkaistaan blogisarja, jossa pyritään jäsentämään tarkasteltuja ilmiöitä ja tarjoamaan oppilaitoksille työkaluja siihen, mitä työnantaja, työntekijä ja koko työyhteisö voivat tehdä luottamuksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sitä kautta myös työn tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Työryhmän blogi:  Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta
22.1.2020

Työryhmän blogi: Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa
13.2.2020

Työryhmän blogi: Työhyvinvointi ja uupumus – avaimia asian ymmärtämiseen
25.8.2020

Työryhmän blogi: Ammatillinen käyttäytyminen on osa ammattitaitoa
15.9.2020