Yhteistyö

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmä eli ”työhyvinvointityöryhmä”

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten sopijaosapuolista (Sivista, OAJ, JHL, Jyty) koostunut työryhmä tarkasteli toimeksiantonsa mukaisesti yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta sekä työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista työtä ja työolosuhteita kehittämällä. Työryhmän tehtävänä oli myös seurata valtakunnallisen Työelämä2020-ohjelman mukaista kehittämistyötä. Tavoitteena oli, että työryhmä edistää sitä, että oppilaitoksilla on riittävästi tietoa ja valmiuksia laatia mahdollisia toimenpideohjelmia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, työssä jaksamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi.

Työryhmän kattoteemaksi valikoitui Työelämä2020-hankkeessakin keskeiseksi nostettu luottamus. Luottamus on kaiken yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämisen perusta. Työryhmä tarkasteli luottamuksen merkitystä myös psykososiaalisen kuormituksen ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta. Työryhmä kuuli asiantuntijoita ja kävi oppilaitosvierailulla osana työtään. Työryhmän työn tuloksena julkaistaan blogisarja, jossa pyritään jäsentämään tarkasteltuja ilmiöitä ja tarjoamaan oppilaitoksille työkaluja siihen, mitä työnantaja, työntekijä ja koko työyhteisö voivat tehdä luottamuksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sitä kautta myös työn tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Työryhmän blogi:  Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta
22.1.2020

Työryhmän blogi: Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa
13.2.2020

Työryhmän blogi: Työhyvinvointi ja uupumus – avaimia asian ymmärtämiseen

25.8.2020

Työryhmän blogi: Ammatillinen käyttäytyminen on osa ammattitaitoa

15.9.2020