» Työsuhdeasiat » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat

Koulutukset ja tapahtumat

Koulutus

Sivista järjestää jäsenistölleen erilaisia muun muassa työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin liittyviä koulutuksia sekä ajankohtaisiin asioihin liittyviä infoja. Katso ajankohtainen koulutustarjontamme täältä. Yhteenveto koulutuksista syksy 2023 (kevat 2023).

Räätälöity koulutus

Teemme myös organisaatiollenne räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutuksia tarpeestanne lähtien.
Kysy lisätietoja työmarkkinalakimies Jukka Laakkoselta, etunimi.sukunimi@sivista.fi.

ESIMERKKI: Avaimia esimiestyöhön (organisaatiokohtainen esimieskoulutus)
Miten kehität esimiesten johtamisosaamista?
Järjestämme organisaatiollenne räätälöidyn ja käytännönläheisen koulutuksen esimiestyön tueksi.
Koulutus voidaan järjestää puolen päivän tai koko päivän koulutuksena.
Kohderyhmä: rehtorit, johto ja esimiesasemassa olevat
Kouluttajat: työmarkkina-asiantuntijat
Koulutuksen keskeinen sisältö esimerkiksi:
• Esimiestyön merkitys organisaatiossa
• Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
• Organisaation toimintamallit esimiestyön tukena
• Esimiehen aktiivinen puuttuminen työntekoon liittyvissä häiriötilanteissa

Tapahtumat

Koulutusten lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, kuten seminaareja ja kokouksia sekä myös osallistumme alan tapahtumiin. Tapahtumat löydät täältä.