» Tuntiopettajakysely 2021

Tuntiopettajakysely 2021

Työehtosopimuksessa sovittu tuntiopettajatyöryhmä aloittaa neuvottelut kaikkien yksityisen opetusalan oppilaitosliitteiden tuntiopettajien työehtojen selkeyttämisestä ja kehittämisestä kevään aikana. Sopimusmuutoksiin varattiin opetushenkilöstön järjestelyerästä 0,25-prosenttiyksikköä.

Tarvitsemme organisaationne tiedot työsuhteisten palkanmaksun perusteena olevien tuntien määrästä, henkilömääristä ja palkkasummista jne. kyselystä ilmenevin tavoin. Liitekohtaiset lomakkeet (pdf-muodossa) ja mahdolliset ”usein esitetyt kysymykset” löytyvät tältä sivulta. Lyhyetkin työsuhteiset sijaisuudet tulisi sisällyttää mukaan. Tarvitsemme myös tiedon, että tuntiopettajia ei ole.

Näitä tietoja ei kerätä vuosittain toteutettavassa syyskuun palkkatiedustelussa. Jokaisen jäsenen vastaaminen on erityisen tärkeää, jotta voimme arvioida mahdollisten muutosten kustannusvaikutuksia teidän toimintaanne.

Olemme laatineet kyselyn yhdessä neuvotteluosapuolten kanssa. Kyselyssä tiedustelemme vuoden 2019 ja 2020 tietoja. Pyydämme tietoja kahdelta toimintavuodelta, koska arvioimme, että vuosi 2020 ei vastaa ns. normaalia vuotta vallitsevan koronaepidemian johdosta.

Pyydämme tietoja helmikuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: Tari Aho tai Harri Hietala (etunimi.sukunimi@sivista.fi)

 

Liitekohtaiset lomakkeet pdf-muodossa

Näiden avulla voitte kerätä tiedot. Palauttakaa tiedot saamanne linkin kautta sähköisesti.

Lomake, kun tuntiopettajia ei ole ollut 2019 eikä 2020

Lomake liitettä 1 (Lukio ja perusopetus) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

Lomake liitettä 2 (Aikuislukio ja lukion aikuislinja) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

Lomake liitettä 6 (Opintokeskukset sekä kansan-,  kansalais- ja työväenopistojen tuntiopettajat) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

Lomake liitettä 7 (Urheiluopistot) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

Lomake liitettä 8 (Musiikkioppilaitokset) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

Lomake liitettä 9 (Kuvataidekoulu ja monitaiteellinen koulu) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

Lomake liitteitä 10A-13 (Ammatilliset oppilaitokset) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

Lomake liitettä 14 (AMK) noudattavien tuntiopettajien tiedoille

 

Usein kysyttyä?

Entä kun olemme siirtyneet ammatillisen vuosityöaikaan 2019/2020?

Jos organisaatio on soveltanut vuosityöaikaa koko vuoden 2020, vastaa vain liitettä 10A ja vuotta 2020 koskien. Jos organisaatio on noudattanut vuosityöaikaa vain osan vuotta 2020, vastaa vain koskien vuotta 2019 liitteisiin 10-13. Samoin jos organisaatio on siirtynyt noudattamaan ammatillisen vuosityöaikaa 1.1.2021, vastaa liitteisiin 10-13 vuosia 2019 ja 2020 koskien.

Kuinka opettajat, joiden status on vaihtunut kesken vuoden, esim. kevät sivutoiminen, syksy päätoiminen?

Tarkastelu jaksona on tosiaan kalenterivuosi. Henkilömääriä raportoitaessa voi laittaa pidemmän työsuhteen mukaan. Tunnit voi mennä samoin tai jakaen – tärkeämpää olisi logiikka, että palkat ja tunnit menisi samaan statukseen.

Kuinka lyhyiden sijaisuuksien kohdalla?

Lyhyetkin työsuhteiset sijaisuudet tulisi sisällyttää mukaan.

Kuuluvatko koulutus-/kurssikohtaiset opettajamme ja kouluttajamme kyselyn piiriin? He eivät siis ole meillä varsinaisesti työsuhteessa, vaan teemme aina koulutuskohtaisen toimeksiantosopimuksen.

Ei kuulu.

 

Jatkamme tähän myöhemmin esiin tulleilla kysymyksillä…