» Esittely » Jäsentarinat » Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä.

Opiskelu on yleensä monimuoto-opiskelua ja siihen kuuluu oppimista työpaikalla, lähiopiskelua TAKKissa sekä etä- ja verkko-opiskelua.

www.takk.fi

Onnistumme, kun kohtaamme oppijat yksilöinä

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yksi keskeinen elementti on osaamisperusteisuus. TAKKissa on toteutettu opiskelijoille tarjottavina yksilöllisinä opintopolkuina jo pitkään. 

Esimerkkejä erilaisista koulutuspoluista löytyy yhtä paljon, kuin TAKKissa on opiskelijoita eli noin 13 000 vuosittain. Heitä palvelee noin 240 TAKKilaista.

– Meillä opiskelijoista löytyy niin ammattia vailla olevia kuin oman alansa huippuammattilaisia, nuoria että varttuneempia. Heidät kaikki kohdataan yksilöinä, sanoo kehitysjohtaja Satu Neuvonen.

– Opiskelijamme kohdataan yksilöinä, sanoo kehitysjohtaja Satu Neuvonen

TAKKissa toimintaa kehitetään joustavasti ja ketterästi

Opiskelijoiden tarinat omista koulutuspoluistaan kertovat käytännön esimerkein siitä, miten oppijat todella kohdataan yksilöinä ja miten heitä autetaan edistymään oman tiensä löytämisessä.

Siinä missä vuosikymmeniä työelämässä uraa luonut joutuu ensimmäistä kertaa panostamaan cv:n kirjoittamiseen, urheilun, opiskelun ja työelämän yhdistäminen tuo toiselle arvokasta organisointikykyä ja oppia omista vahvuuksistaan.

– Ulkomailta tulleiden osaajien kohdalla kartoitetaan ensin perustiedot ja -taidot, samalla panostetaan kielitaitoon ja sitten etsitään sopiva polku koulutuksen kautta työelämään, kertoo Neuvonen.

Näin tapahtui myös irakilaisen Faisal Irsanin kohdalla. Hänellä oli todistukset urheilukoulusta ja työkokemusta urheilusta, kiinteistöhoidosta ja ravintola-alalta. Irsan pääsi mukaan osallistujien työllistymistä edistävään hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena oli myös suomen kielen parantaminen. Hyvin suoritettu harjoittelu kiinteistöpalveluyrityksessä poiki oppisopimuskoulutuksen ja syksyllä 2018 Irsan solmi työsopimuksen samaisen työnantajan kanssa.

– Kun osaa kielen, niin Suomessa pääsee kyllä töihin. Mutta opiskelussa kieli täytyy osata vielä paljon paremmin, toteaa Faisal.

Yritys- ja työelämäyhteistyötä tehdään jatkuvasti jokaisen oppijan kohdalla. TAKKin Yrityspalvelut tukee yrityksiä myös erilaisissa muutostilanteissa, rekrytointitarpeissa ja rahoitusvaihtoehtojen selvittelyssä.

Panostus laatutyöhön tuo tulosta

TAKKissa on panostettu vahvasti laatutyöhön. Vuonna 2016 TAKK saikin opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkinnon, joka myönnetään tunnustuksena koko toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Ja vuonna 2018 Suomen Laatukeskuksen Recognised for Excellence EFQM-laatuarvioinnissa TAKK ansaitsi neljän tähden tunnustuksen.

– Laadun varmistaminen ja kehittäminen ovat osa jokaisen takkilaisen työtä, toteaa Neuvonen.

TAKKin laatutyö perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. Sen mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet. Asiakkailta kerätään säännöllisesti palautetta toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: TAKK