» Esittely » Jäsentarinat » Eiran aikuislukio

Eiran aikuislukio

Lukion uudistaja ja täyden palvelun talo

Eiran aikuislukio on Touko Voutilaisen koulusäätiön ylläpitämä vuonna 1962 perustettu yksityinen oppilaitos, joka toimii kahdessa toimipisteessä Etelä-Helsingissä.

Eira on maamme aikuislukioista suurin: sen viidessä eri opetusyksikössä opiskelee aikuisille tarkoitettuja lukio- ja peruskouluopintoja vuosittain noin 3 000 opiskelijaa. Opiskelijat ovat pääosin nuoria aikuisia, heidän keski-ikänsä on 24 vuotta.

www.eira.fi

Jotta koulu olisi kaikille samanlainen, sen tulee olla kaikille erilainen

Eira kehittää toimintaansa jatkuvasti. Siellä sai alkunsa mm. luokaton kurssimuotoinen lukio ja ammattilukio eli kahden tutkinnon opinnot. Eira oli myös ensimmäisten joukossa aloittamassa maahanmuuttajien ja pakolaisten perusopetusta, englanninkielistä lukiokoulutusta ja etälukio-opetusta.

Eira tarjoaa uuden mahdollisuuden

Kuten muut aikuislukiot, tarjoaa Eirakin ”uuden mahdollisuuden” niille, joilla opinnot ovat aiemmin keskeytyneet tai joilla opiskeluun ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta.

–Työssämme on kysymys syrjäytymisen ehkäisystä. Annamme myös mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja tehokkaaseen jatko-opintoihin etenemiseen, sanoo Eiran rehtori Mauri Ronimus.

Elinikäinen oppiminen on meillä arkipäivää, sanoo rehtori Mauri Ronimus

Eira on vetovoimainen sen opetustarjonnan monipuolisuuden ja joustavuuden ansiosta. Joustavuudesta kertoo esimerkiksi se, että lähiopetuksessa aikuisten oppimäärän mukaisia lukio- ja peruskouluopintoja voi tehdä aamusta iltaan. Ronimuksen mukaan monet lukion aloittavista tulevat Eiraan parikymppisinä, opintojen aikanaan keskeydyttyä. Heidän ohellaan on useita, jotka tulevat täydentämään työelämässä tai jatko-opinnoissa tarvitsemaansa osaamista.

Koulussa on panostettu toimiviin verkko-opetuksen käytäntöihin, laajaan kurssitarjontaan ja erittäin joustaviin opiskelumahdollisuuksiin. Ne ovat Eiran vahvuuksia.

Keskeinen sijainti kaupungin ytimessä on myös plussaa.

Monikulttuurinen ja opiskeluun kannustava ilmapiiri

Kansalaisuuksia Eirassa on noin 85 ja koulun koko opiskelijamäärästä maahanmuuttajataustaisia on jo lähes puolet. Suurin osa heistä opiskelee koulun peruskoulussa, lukiokoulutukseen valmistavissa opinnoissa tai Eiran kaksikielisessä High Schoolissa.

–Kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on monilla opiskelijoistamme aivan alkuvaiheissaan. Useat ovat olleet maassamme vain lyhyen ajan, kertoo Ronimus.

Eiran aikuislukio on ollut maahanmuuttajien perusopetusta järjestävien tahojen keskuudessa poikkeuksellinen suunnannäyttäjä.

Koulun aiemmat kokemukset pakolaisten kielikoulutuksesta, maahanmuuttajien työvoimapoliittisen koulutuksen kehittämisestä ja yleisen kielitutkinnon järjestämisestä ovat synnyttäneet kouluun vahvaa osaamista.

Eiraan kertynyt osaaminen on ollut perustana mm. kehitettäessä yhdessä ELY-keskuksen ja pääkaupunkiseudun aikuisoppilaitosten kanssa maahanmuuttajien taitotasotestausta (Testipiste-hanke) ja hyvin hyödyllisiksi osoittautuneita kielitietoisen opetuksen malleja, joiden käytänteitä Eira on viemässä myös muihin oppilaitoksiin.

Uutta luovat kokeilut ja yhdessä sopimisen merkitys

Eira on yksityinen oppilaitos ja se vastaa oman toimintansa järjestämisen ohella myös kaikista koulutuksen järjestäjille kuuluvista tehtävistä ja velvollisuuksista. Elinvoimaisuus säilyy omaa toimintaa jatkuvasti kehittämällä.

–Olennaista Eiran onnistumisessa työyhteisönä ja kouluna on kuluneina vuosina varmasti ollut se, että asioista on voitu sopia paikallisesti jo uutta toimintaa suunniteltaessa, toteaa Ronimus.

Sovituista asioista pidetään kiinni, sanoo Pekka Tuori, koulun luottamusmies.

Henkilökunnalla on ollut yhteinen käsitys koulun kehittämisestä ja uusiin opetusmuotoihin liittyvät kokeilut on nähty välttämättömänä osana oppilaitoksen vetovoimaisuuden säilyttämistä.

Jatkuvan neuvottelun periaatteen toteutuminen on havaittu tärkeäksi paikallisessa sopimisessa. Uusien opetusmuotojen tuottamien työmäärien ja palkkauksen suhdetta on voitu arvioida vuosittain ja korjata tarpeen tullen suuntaan tai toiseen.Koulun luottamusmies Pekka Tuorin mukaan koulun kehittäminen perustuu luottamukseen ja siihen, että sovituista asioista pidetään kiinni.

Eirassa opitaan oppimaan jokaiselle sopivalla tavalla

Eirassa on tehty pitkään töitä opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Se on tuonut mukanaan lukuisia Opi oppimaan -hankkeita.

Hankkeiden myötä on eri oppiaineissa syntynyt huomattava määrä uusia tukikursseja ja opetusmenetelmiä. Niiden avulla voidaan paremmin huomioida opiskelijoiden erilaisuus.

Eirassa opintojen ohjausta kehitetään säännöllisesti. Tehokas henkilökohtainen ohjaus on merkittävästi alentanut opiskelijoiden opintojen keskeytymistä.

Eirassa opiskelijat antavatkin usein positiivista palautetta koulun hyvästä hengestä.

–Eiran aikuislukiossa voi opiskella joustavasti oman elämäntilanteen mukaan. Kaikki opiskelijat hyväksytään omana itsenään ja koulussa on kansainvälinen ja välitön tunnelma, kertoo Irakista Suomeen asettunut Leo, jolla on jo selvät tulevaisuuden opiskelutavoitteet.

–Jatkan lukion jälkeen opiskelua lentokonetekniikan parissa, Leo toteaa suunnitelmistaan.

Koulun etälukiotoimintaa on johdonmukaisesti kehitetty monimuotoiseksi verkko-opetukseksi. Opiskelijoilla on jaksoittain valittavanaan käytännössä koko lukion kurssitarjotin.

Samalla on syntynyt lukuisia uusia lähi- ja sähköistä opetusta yhdistäviä opetusmuotoja.

–Opiskelijoille se näkyy niin, että heillä on mahdollisuus opiskella täysin omaan tahtiin, ajasta ja paikasta riippumatta, Ronimus kertoo.

Eirassa toteutuukin hyvin vahvasti koulun perustajan Touko Voutilaisen ajatus: ”Jotta koulu olisi kaikille samanlainen, sen tulee olla kaikille erilainen.”

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Eiran aikuislukio