» Vaikutamme » Työelämä » Yleistä työehtojen muodostumisesta » Sivistan työehtosopimukset ja TES-työryhmät

Sivistan työehtosopimukset ja TES-työryhmät

Sivistan neuvottelemat työehtosopimukset koskevat yliopistoja ja harjoittelukouluja, yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia.  Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa on koulutusmuotokohtaisia liitteitä, jotka koskevat lukioita ja peruskoulua, aikuislukioita, kansanopistoja, kansalais- ja työväenopistoja, vapaan sivistystyön tuntiopettajia, urheiluopistoja, musiikkioppilaitoksia, taidekouluja, ammatillisia oppilaitoksia ja ammattikorkeakouluja. Lisäksi Sivista neuvottelee organisaatiokohtaisia sopimuksia Kansallisgallerialle, HY247:lle, Unigrafialle ja Patria Pilot Trainingille. 

Sopimukset ovat organisaatiokohtaisia sopimuksia lukuun ottamatta yleissitovia ja niiden piirissä on yhteensä noin 60 000 palkansaajaa. Lisää tietoa sopimuksista löytyy täältä täältä. 

Varsinaisten työehtosopimusneuvottelujen välillä osapuolet neuvottelevat jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti esille tulevista työehtosopimuksen muutostarpeista. Lisäksi TES-ratkaisujen yhteydessä sovitaan välillä sopimuskaudella toimivista työryhmistä.