» Vaikutamme » Työelämä » Yleistä työehtojen muodostumisesta » Henkilöstöpolitiikka ja paikallinen sopiminen

Henkilöstöpolitiikka ja paikallinen sopiminen

Henkilöstöpolitiikka tarkoittaa kaikkia niitä toimintaperiaatteita, joita organisaation henkilöstöasioiden hoitamisessa halutaan noudattaa. Se käsittelee usein mm. johtamista ja esihenkilötyötä, henkilöstön osaamisen kehittämistä, rekrytointeja, työhyvinvointia ja -turvallisuutta, palkitsemista ja kannustavuutta sekä viestintää. 

Paikallinen sopiminen (työpaikkakohtainen sopiminen) tarkoittaa työpaikoilla tapahtuvaa työehdoista sopimista työantajan ja työntekijöiden välillä. Paikalliselle sopimiselle ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla tai organisaatiossa tapahtuvaa sopimista.  

Työnantajapuolelta sopimus tehdään yleensä organisaation nimissä. Sopimuksen tekee työnantajan edustaja, esimerkiksi henkilöstöpäällikkö tai esihenkilö. Työntekijäpuolella sopimuksen tekee tilanteesta riippuen tyypillisesti yksittäinen työntekijä tai luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja. Etenkin niillä työpaikoilla, joilla ei ole henkilöstön edustajaa, työnantaja voi tehdä sopimuksen myös kaikkien työntekijöiden tai tietyn työntekijäryhmän kanssa yhdessä. 

Kun kyse on työehtosopimukseen perustuvasta paikallisesta sopimisesta, työehtosopimuksessa on yleensä määritelty, mistä asioista ja kenen kanssa työnantaja voi sopimuksen tehdä. Työehtosopimuksessa voidaan myös todeta, että joistain asioista voidaan sopia suoraan työntekijän kanssa ja toisista pitää taas sopia henkilöstön edustajan kanssa.