» Vaikutamme » Työelämä » Yleistä työehtojen muodostumisesta

Yleistä työehtojen muodostumisesta

Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädäntö ja työehtosopimukset. Lakien ja työehtosopimusten mahdollistaessa työehtoja voidaan määritellä myös paikallisesti sopien.  

Työnantajien ja työntekijöiden työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ala- ja organisaatiokohtaisia työehtosopimuksia muutaman vuoden välein työehtosopimusneuvotteluissa sekä kehittävät ja tukevat jäsentensä toimintaa mm. jatkuvan vuorovaikutuksen ja työryhmätyöskentelyn kautta.