Hankkeet

HyPe-hanke

Hanke tunnistaa ja kehittää korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstön hyvinvoinnin käytäntöjä. HyPe kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri sekä panostaa johtamiseen hyvinvoinnin edistäjänä. Ammatillisissa oppilaitoksissa hanke keskittyy hyvinvoinnin tukemiseen verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittämisen kautta.

Lisää HyPe-hankkeesta.

 

Työ ei syrji -kampanja

Olemme olleet mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloittamassa laajassa Työ ei syrji -kampanjassa, joka tähtää asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen työelämässä. Tavoitteena on tehdä työelämän tasa-arvosta itsestäänselvyys.

Lisätietoja eisyrji.fi.

 

Turvallisuuskumppani -hankkeessa verkostokumppanina

Sivistystyönantajat on ollut verkostokumppanina Työturvallisuuskeskusken monialaisessa Turvallisuuskumppani -kärkihankkeessa auttaen hankkeesta kiinnostuneita jäseniään. Turvallisuuskumppani-hanke nosti esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkityksen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa.

Tästä uutisesta löydät lisää tietoa Turvallisuuskumppani-yhteistyöstä.

 

EFEE / OiRA

Sivista osallistuu toimintansa kannalta keskeisiin EFEE:n, Euroopan komission hyväksymä eurooppalainen työnantajajärjestön, hankkeisiin. EFEE-yhteistyönä Sivista on mm. ollut luomassa interaktiivista online-riskienarviointityökalua pienille ja keskisuurille oppilaitoksille. Työkalu on valmistunut syksyllä 2019. Täältä pääset tutustumaan englanninkieliseen työkaluun.

Lisää EFEE-yhteistyöstä.