Hankkeet

Työ ei syrji -kampanja

Olemme olleet mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloittamassa laajassa Työ ei syrji -kampanjassa, joka tähtää asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen työelämässä. Tavoitteena on tehdä työelämän tasa-arvosta itsestäänselvyys.

Lisätietoja eisyrji.fi

Turvallisuuskumppani -hankkeessa verkostokumppanina

Sivistystyönantajat on ollut verkostokumppanina Työturvallisuuskeskusken monialaisessa Turvallisuuskumppani -kärkihankkeessa auttaen hankkeesta kiinnostuneita jäseniään. Turvallisuuskumppani-hanke nosti esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkityksen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa.

Tästä uutisesta löydät lisää tietoa Turvallisuuskumppani-yhteistyöstä.

EFEE / OiRA

Sivista osallistuu toimintansa kannalta keskeisiin EFEE:n, Euroopan komission hyväksymä eurooppalainen työnantajajärjestön, hankkeisiin. EFEE-yhteistyönä Sivista on mm. ollut luomassa interaktiivista online-riskienarviointityökalua pienille ja keskisuurille oppilaitoksille. Työkalu on valmistunut syksyllä 2019. Täältä pääset tutustumaan englanninkieliseen työkaluun.

Lisää EFEE-yhteistyöstä.