» Vaikutamme » Työelämä » Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Työturvallisuus on Työturvallisuuskeskuksen  mukaan sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittavaa, työntekeminen on mielekästä ja palkitsevaa ja tuottaa tulosta.

Työhyvinvointi rakentuu useista elementeistä. Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan Työterveyslaitoksen  mukaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioiden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Vaikka työnantajan vastuulla on huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden työhyvinvoinnista sekä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, kyseessä on työyhteisön yhteinen asia – yhteistoiminnalla luodaan turvalliset ja terveelliset työolot.

Yhteistyön merkitys näkyy myös Sivistan toiminnassa.

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä

Työturvallisuuskeskus on työpaikkojen työturvallisuuden ja työsuojelun yhteistoiminnan asiantuntijayhteisö, jonka toimintaa ohjaa työmarkkinajärjestöjen yhteistyö. Työturvallisuuskeskus saa rahoitusta toimintaansa työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta.

Työturvallisuuskeskuksen hallituksen alaisissa toimialaryhmissä ja työalatoimikunnissa on edustettuina kunkin toimialan työnantaja- toimihenkilö- ja työntekijäliitot. Työturvallisuuskeskuksen toimisto toteuttaa ryhmien ja työalatoimikuntien vuosisuunnitelmien mukaisia koulutuksia ja hankkeita.

Sivistalla on edustaja Työturvallisuuskeskuksen TTK palveluryhmässä.

Aiheeseen liittyvä blogi:  Parempi työ -blogi 22.5.2020 / Onnistunut työturvallisuusviestintä vie organisaation arvot käytäntöön

Työehtosopimuksen mukaiset työryhmät

Yksityisen opetusalan ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevissa työehtosopimuksissa on sovittu työhyvinvointityöryhmästä työehtosopimuskaudella 2020-2022.

Lue lisää työhyvinvointiryhmästä ja muista työryhmistä.

Lisätietoja:
Johtava työmarkkina-asiantuntija Tari Aho
etunimi.sukunimi@sivista.fi