» Vaikutamme » Työelämä » Johtaminen ja esihenkilötyö

Johtaminen ja esihenkilötyö

Hyvä johtaminen on mahdollista muuttuvissa tilanteissa, kun asenteet ja työkalut ovat kunnossa.  

Hyvään johtamiseen liitetään usein mm. oikeudenmukaisuus, ihmisläheisyys, kuuntelutaito, ja kyky puuttua vaikeisiin tilanteisiin. Hyvään johtamiseen kuuluu myös tavoitteiden saavuttaminen. Itse asiassa niiden kautta johtajaa usein arvioidaan hallituksen tai esihenkilön puolelta. 

Esihenkilöillä täytyy olla johtamisen kannalta oikeat työkalut käytössään. Tärkeää on myös muistaa, että yksikään esihenkilö ei onnistu työssään yksin, onnistuminen syntyy yhteistyöllä henkilöstön kanssa. 

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto keräsivät vuonna 2020 johtajilta ja esihenkilöiltä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja sivistystoimessa näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla koottiin näkemyksiä esihenkilöidentiteetistä, muutoksen johtamisesta, esihenkilöuran mahdollisuuksista, etätyön johtamisesta ja tukitarpeista johtamisosaamisen kehittämisessä. Vastauksia saatiin 1 600 kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajalta ja esihenkilöltä. 

Sivistystyönantajat toteutti jo aiemmin 2017 jäsenistölleen suunnatun oppilaitos- ja korkeakoulujohtamiseen liittyvän selvityksen, jossa selvitettiin jäsenorganisaatioiden palveluksessa olevien esihenkilöiden näkemyksiä johtamisesta, hyvän esihenkilötyön ominaisuuksista ja työnantajaroolista.