» Vaikutamme » Työelämä » Henkilöstön osaaminen » Sivistan jäsenet osaamisen edistäjinä

Sivistan jäsenet osaamisen edistäjinä

Tulevaisuudessa tarvitaan osaamista ja osaavia ihmisiä. Iso osa tarvittavasta osaamisesta on sellaista, mitä ei vielä ole. Siihenkin on pystyttävä valmistautumaan. Koulutusjärjestelmän on oltava kunnossa, ja kaikkien sen osasten on toimittava mahdollisimman saumattomasti yhteen. 

Koulutus, tutkimus ja tiede antavat työkaluja tulevaisuuden hahmottamiseen ja luomiseen. Kun maailma ympärillä muuttuu kiihtyvää vauhtia, koulutusjärjestelmän on tuettava kaikkia oppimaan jatkuvasti. Sen pitää tarjota mahdollisuuksia ja luoda oppimisen asennetta. Sivistan jäsenet ovat tässä ratkaisevassa asemassa. 

Sivista laati yhdessä sidosryhmiensä kanssa vuonna 2018 koulutusjärjestelmän vision, joka löytyy täältä. 

Lisää tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä löytyy täältä.  

Tilastotietoa täältä 

Sivistan jäsenten roolista on kuvausta täällä 

Lähes kaikki yksityiset koulutuksen järjestäjät ovat järjestäytyneet Sivistaan ja lähes puolet kaikistakin koulutuksen järjestäjistä.