» Vaikutamme » Työelämä » Henkilöstön osaaminen » Osaamistarpeiden ennakointi

Osaamistarpeiden ennakointi

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnilla pyritään selvittämään, minkälaista osaamista työelämä tulevaisuudessa tarvitsee. 

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on OKM:n ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin. Tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. 

OEF tuo koulutuksen ja työelämän eri osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta. OEF tuottaa, analysoi ja levittää ennakointitietoa sekä nostaa ennakointitiedon pohjalta esille koulutuksen kehittämistarpeita.