» Vaikutamme » Työelämä » Henkilöstön osaaminen » Koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän yhteistyö

Koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän yhteistyö

Työelämä ja organisaatioiden osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Muutos korostaa uudistuvan osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkitystä. Osaamistasoa on nostettava sekä koulutuksen määrän ja laadun on vastattava tulevaisuuden tarpeisiin. Koulutusta on kehitettävä niin, että se tukee joustavasti osaamisen uudistamista myös työuran aikana.  

Muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutuksen järjestäjien sekä työ- ja elinkeinoelämän tiivistä yhteistyötä.  

Sivista on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen. Liittoyhteisössä edistämme koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän ymmärrystä ja yhteistyötä.