» Vaikutamme » Työelämä » Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön osaaminen on organisaation olemassaolon ja menestyksen edellytys sekä kilpailuetu.  

Osaamista voi parantaa niin koulutuksen järjestäjien täydennys- ja uudelleenkoulutuksen kautta kuin itse työpaikoillakin työssä oppimalla. Osaava ja osaamistaan uudistava henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Panostus osaamiseen on investointi organisaation tulevaisuuteen. 

Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen vaatii johtamista, henkilöstöasiantuntijoiden ja esihenkilöiden yhteistyötä sekä työpaikan yhteisiä toimintatapoja.