» Vaikutamme » Keskeiset viestimme » Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017

Esimerkki yksityisestä oppilaitoksesta:

 

Ammattiopisto Luovi

Tiesitkö, että monessa kunnassa erityisen tuen tarpeessa olevista ammatillisen koulutuksen oppilaista huolehtii kunnan sijasta säätiö, yhdistys tai osakeyhtiö? Ammattiopisto Luovi on osa Hengitysliittoa. Se tarjoaa koulutusta kaikkein eniten tukea tarvitseville opiskelijoille yli 20:lla paikkakunnalla. Ammatillisia erityisoppilaitoksia on yhteensä seitsemän ja niistä kuusi on oikeudelliselta muodoltaan yksityisiä.

Yksityisten oppilaitosten saama julkinen rahoitus, ts. veronmaksajien rahat, käytetään täysimääräisesti ja läpinäkyvästi koulutustehtävän hoitamiseen. Oppilaitokset keskittyvät koulutukseen eikä voiton jakaminen omistajille ole mahdollista. Näin voidaan varmistaa, että julkinen raha toimii yhteiskunnan ja opiskelijan parhaaksi.

Yksityiset ammatilliset oppilaitokset kouluttavat suomalaisia erilaisiin ammatteihin. Noin 60 % ammatillisista oppilaitoksista toimii säätiön, osakeyhtiön tai yhdistyksen ylläpitäminä. Niin yhteiskunta kuin opiskelijat hyötyvät yksityisestä toimintamuodosta. Kuntaa saa yksityisistä järjestäjistä itsenäisen ja luotettavan, omistajilleen taloudellista voittoa tavoittelemattoman yhteistyökumppanin. Kuntien työ- ja elinkeinoelämä saa aktiivisia ja joustavia alueellisia kumppaneita.

 

 

 

Faktoja

 

Yksityiset oppilaitokset Suomessa

 • Yksityisiä oppilaitoksia on ollut 1800-luvulta lähtien.
 • Nykyisin Suomessa toimii reilut 300 itsenäistä korkeakoulua ja yksityistä oppilaitosta.
 • Yksityisiä oppilaitoksia on syntynyt eri syistä. Osa on syntynyt yksityisten ihmisten toimesta tiettyyn yhteiskunnalliseen tarpeeseen, esimerkiksi helpottamaan kulkutaudeista kärsivien tilannetta. Osaa taas on syntynyt yritysten tarpeista saada ammattitaitoista henkilökuntaa.

 

Yksityisille oppilaitoksille yhteisiä piirteitä

 • Hoitavat julkista tehtävää, joka perustuu järjestämislupaan ja julkiseen rahoitukseen.
 • Eivät voi jakaa taloudellista voittoa omistajilleen.
 • Ovat säätiöitä, yhdistyksiä tai osakeyhtiöitä.
 • Koulutus on maksutonta samalla periaatteella kuin kuntien tai valtion tarjoama koulutus.

 

 

Koulutuksen rahat tulee käyttää koulutukseen

 

Miten ratkaistaan?

 • Yksityinen toimintamuoto (osakeyhtiö, säätiö, yhdistys) on tulevaisuuden tapa järjestää koulutusta. Siirtämällä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäminen yksityiseen toimintamuotoon voidaan helpottaa kuntien taakkaa.

 

Miksi?

 • Oppilaitoksen saama julkinen rahoitus, ts. veronmaksajien rahat, käytetään yksityisissä muodoissa täysimääräisesti ja läpinäkyvästi koulutustehtävän hoitamiseen. Yksityiset oppilaitokset keskittyvät koulutukseen eikä voiton jakaminen omistajille ole mahdollista.
 • Oppilaitoksen päätökset tehdään joustavasti ja lähellä opiskelijaa. Esimerkiksi päätöksiä ei tarvitse kierrättää monen hallintoasteen kautta.
 • Työelämän tarpeisiin voidaan reagoida nopeasti, kun organisaatio on kevyt.

 

Mitä hyötyä kunnalle?

 • Kunnan tehtäviä ei ole tarvetta lisätä.
 • Kuntaa saa yksityisistä järjestäjistä itsenäisen ja luotettavan, omistajilleen taloudellista voittoa tavoittelemattoman yhteistyökumppanin.
 • Kuntien työ- ja elinkeinoelämä saa aktiivisia ja joustavia alueellisia kumppaneita.
 • Kuntakin voi perustaa oppilaitoksen joka toimii osakeyhtiömuodossa.