Artikkelit

Keskustelemme, viestimme ja vaikutamme

Sivistystyönantajat ry tekee jäsenistön puolesta edunvalvontatyötä monella rintamalla ja eri keinoin. Vaikuttamistyötä tehdään myös näkyvästi ja voimme olla käynnistämässä keskusteluita joko ajankohtaisista tai ihan uusista teemoista. Nykyinen sähköinen tiedonsiirto ja julkaiseminen mahdollistavat laajat keskustelut ja suurten joukkojen tavoittamisen. Vaikuttava näkyminen ei siis ole sidoksissa aikaan ja paikkaan. Aloitettuun keskusteluun on mahdollista ja toivottavaa saada laajasti…

Ammatillinen ja lukiokoulutus yksityiseen muotoon

Huomattava osa ammatillisista ja lukiokoulutuksen järjestäjistä toimii jo nyt yksityisessä muodossa, ei siis kunnallisena tai kuntayhtymänä. Ammatillinen ja lukiokoulutus eivät ole kunnan perustoimintoja. Kun kuntien tehtävätaakkaa puretaan, olisi luonteva siirtää toinen aste eli lukio- ja ammatillinen koulutus yksityiseen muotoon. Näin on toimittu jo ammattikorkeakoulujen kohdalla, Suomen 24 ammattikorkeakoulua ovat nykyään osakeyhtiöitä. Ammatillisista koulutuksen järjestäjistä 70%…

Sivistystyönantajat ry hakee ekonomistia

Sivistystyönantajat ry on opetus- ja korkeakoulualan työnantajaliitto. Jäseninämme ovat Suomen 14 yliopistoa, 11 ammattikorkeakoulua sekä noin 290 koulutuksen järjestäjää muilta koulutusasteilta. Jäsentemme palveluksessa työskentelee yli 55 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kahdeksanneksi suurin liitto. Ekonomistina johdat ja kehität Sivistystyönantajien talousseurantaa ja tilastotoimintoja. Osallistut tiiviisti työmarkkina- ja neuvottelutoimintaan sekä tuet liiton edunvalvontatoimintaa monipuolisesti. Vaikuttavassa…

Toisen asteen koulutusta kehitettävä osaamistarpeiden pohjalta – ei aluehallinnon näkökulmasta

Toisen asteen koulutus on suurten muutospaineiden alla. Samaan aikaan kun resurssit niukkenevat, koulutuksen järjestäjien on kyettävä tuottamaan entistä laadukkaampaa koulutusta vastatakseen joustavasti ja nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin. Koulutusta ei voida kehittää ja tarkastella pelkästään alueellisesti, vaan valtakunnallinen näkökulma on välttämätön. Ilman sitä osa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemasta osaamisesta jäisi täyttymättä ja opiskelijoiden valinnanvapaus vaarantuisi. Ratkaisuna…

Näkemyksiä korkeakoulujen ohjauksesta, tuesta ja autonomiasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti lokakuun lopussa korkeakouluille tarkentavat ohjeet vuosien 2017–2020 toiminnasta sopimista varten. Korkeakouluilla on vahva itsenäisyys ja autonomia, mutta ministeriöllä on ohjausvastuu ja -intressi rahoittamastaan sektorista. Ohjausta tehdään paitsi rahoituksen, lainsäädännön ja ammattikorkeakoulujen toimilupajärjestelmän kautta, myös ministeriön ja korkeakoulujen välisillä nelivuotisilla sopimuksilla, joissa kirjataan sekä koko korkeakoulujärjestelmää koskevia että korkeakoulukohtaisia tavoitteita. Tulevan sopimuskauden…

Rehtori Jukka Mönkkönen on valittu EK:n hallitukseen

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen on valittu vuoden 2016 alusta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallitukseen. Valinnasta päätti keskiviikkona 25.11.15 EK:n edustajisto Helsingissä. Sivistystyönantajat ry:n syyskokous valitsi 20.10.15 rehtori Jukka Mönkkösen Sivistystyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016. EK:n hallitus 2016 Puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Outotec Oyj Varapuheenjohtajat Pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj * Hallituksen puheenjohtaja Johanna…

Koulutus muiden suomalaisten vientialojen rinnalle

Suomella on mahdollisuus luoda uusi vientiala koulutuksesta. Maksullisen tutkintokoulutuksen salliminen EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille antaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden laaja-alaiseen kansainvälistymiseen ja lisärahoituksen hankkimiseen. Nykyinen hallitus on toiminut koulutusviennin edistämisessä ripeästi kenttää kuunnellen luoden uusia mahdollisuuksia korkeakouluille. Kansainvälinen koulutusliiketoiminta perustuu lähes aina tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiin opiskelijoille. Lainsäädännön uudistaminen antaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden tutkintojen kansainväliseen myyntiin ja…

Rehtori Jukka Mönkkönen Sivistystyönantajat ry:n puheenjohtajaksi

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 20.10.15 valinnut rehtori Jukka Mönkkösen Itä-Suomen yliopistosta Sivistystyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Helena Ahonen Kirkkopalvelut ry:stä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen Helsingin yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Tauno Kekäle Vaasan ammattikorkeakoulusta, palvelujohtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, johtaja Tarja Mänty Ammattiopisto Luovista, rehtori Suvi Ronkainen Vaasan yliopistosta, rehtori Kimmo Sirainen Varalan…

Sivistynyt ja kilpailukykyinen Suomi rakennetaan yhteistyöllä ja eteenpäin katsoen

Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat tulevaisuuden rakentamisen peruspilareita. Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeä luoda yhteinen tilannekuva ja löytää vastuullisia ratkaisuja säästöjen toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui Sivistystyönantajat ry:n foorumissa perusopetuksen uudistamisesta, ammatillisen koulutuksen reformista, korkeakoulutuksesta ja koulutusviennistä. Ministerin puheessa korostui uudistamisen ja yhteistyön merkitys vaikeiden säästöjen edessä. − Vaikea tilanne voi toimia kehittämisen draiverina….

KESUn sijaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja tilaa tehdä

Sivistystyönantajat kannattaa OKM:n ajatusta kumota koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU) koskevat pykälät yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa. Ehdotus kehittämissuunnitelmaa koskevan asetuksen kumoamisesta on myös kannatettava. Suunnitelma ei ole kyennyt tarjoamaan riittävästi ennakoitavuutta koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan. Jatkossa oleellista on valtakunnallisia koulutus- ja tutkimuspolitiikan linjauksia tehtäessä pitkäjänteinen yhteistyö korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteena on, että isot linjat ja…