Artikkelit

Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Hassinen jatkaa Opetushallituksen johtokunnassa

Uuden 1.1.2017 aloittavan Opetushallituksen johtokunta nimettiin toimikaudeksi 1.1.2017 – 30.9.2019. Elinkeinoelämän keskusliiton EK edustajaksi nimitettiin Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassisen. Opetushallituksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä viraston toimialaan kuuluvat strategiat, hyväksyä viraston toiminnan ja talouden suuntaviivat ja allekirjoittaa viraston tilinpäätös. Johtokuntaa tulee myös kuulla muun muassa opetussuunnitelmien, tutkintojen, valmentavien koulutusten ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. − Opetushallitus on uuden…

Suomalaiset nuoret edelleen huippuja PISA-arvioinnissa

OECD:n oppilaiden osaamista mittaavan Pisa-arvioinnin (Programme for International Student Assesment) tulokset julkaistiin tiistaina 6.12. Suomesta mukana oli noin 9000 koululaista, jotka ovat pääosin peruskoulun 9.luokan oppilaita eli 15-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan testeissä oli yhteensä noin 500 000 oppilasta 72 eri maasta. OECD:n osaamistuloksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa vuoden 2015 pääalueena oli luonnontiede. PISA-2015 arvioinnin tulokset kertovat, että Suomessa…

Sivistystyönantajat kannattaa uuden työmarkkinamallin rakentamista

Suomen talous on ollut erittäin heikoissa kantimissa jo pitkään. Heikon tilanteen johdosta julkinen talous on joutunut suurten säästötoimenpiteiden kohteeksi. Koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvat suorat leikkaukset ovat yltäneet jo lähes 800 miljoonaan euroon tällä hallituskaudella. Näiden leikkausten johdosta koulutuksen toimijat ovat joutuneet tekemään mittavia henkilöstövähennyksiä. Suomi menestyy osaamisella. Osaaminen on kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa yksi keskeisistä vahvuuksistamme ja…

Sivistystyönantajien puheenjohtaja Jukka Mönkkönen on valittu EK:n hallitukseen

EK:n syyskokous on 29.11. valinnut hallituksen vuodelle 2017. Sivistystyönantajien puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen on valittu EK:n hallitukseen ja hallituksen työvaliokuntaan. Sivistystyönantajien edustaja EK:n vaalivaliokunnassa on Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola. EK:n hallitus Lisätietoja: Teemu Hassinen, toimitusjohtaja Sivistystyönantajat ry puh. 050-5627004

Ammattikorkeakouluosaajille on kysyntää

Suomalaisissa korkeakouluissa työelämän ja korkeakoulujen yhteistyö on kattavinta maailmassa. Ammattikorkeakoulujen yhteistyö yritysten kanssa on laajaa ja monipuolista. Yhteistyötä tehdään kiinteänä osana opintoja ja mm. yrittäjyyden edistämisessä, tutkimushankkeissa ja neuvottelukuntatoiminnassa. Työelämäyhteistyötä tehdään eri tasoilla hallitustyöstä yritysten kanssa tehtäviin projekteihin, eikä se aina näy julkisuudessa Ammattikorkeakoulut ovat alueillaan vahvoja innovaatiotoimijoita ja tärkeitä kumppaneita erityisesti pk-yrityksille. Ammattikorkeakouluosaajille on…

Uudistuva ammatillinen koulutus edellyttää joustavuutta

Ammatillinen koulutus uudistuu. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä joustavuutta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus pienenee ensi vuonna 190 miljoonaa euroa. Rahoitusta on oppilaitosten käytössä 12,5 % vähemmän kuin vuonna 2016. Lisäksi uudistetaan ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö, joka astuu voimaan vuotta myöhemmin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on rahoituksen pienenemiseen ja lainsäädännön…

Lomarahaleikkauksella ei yhteyttä yliopistojen henkilöstövähennyksiin

Helsingin Sanomat julkaisi (HS 10.11.) artikkelin ”Yliopistolaisten lomarahoihin ei kosketa”. Toimittajalta oli jäänyt yksi keskeinen lomarahoihin liittyvä asia kilpailukykysopimuksesta huomioimatta, joka on syytä nostaa esille. Kilpailukykysopimuksen mukaan lomarahojen leikkaus koskee vain kuntaa, valtiota, kirkkoa, Kelaa, Kevaa ja Suomen Pankkia. Julkisen sektorin käsite on selkeästi sopimuksessa rajattu eikä julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot kuten yliopistot kuulu tämän…

Suomalaiset ovat kiinnostuneita tieteestä ja luottavat korkeakouluihin

Suomalaiset luottavat edelleen vahvasti tieteeseen ja korkeakouluihin, käy ilmi tuoreesta tiedebarometrista. Noin 75 % vastaajista kertoo kokevansa hyvin tai melko suurta luottamusta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Myös tieteeseen ja tiedeyhteisöön laajemmin luotetaan vahvasti. Luottamus on noussut trendinomaisesti vuodesta 2001. Tiede myös kiinnostaa suomalaisia. 68 % vastaajista on hyvin tai melko kiinnostunut tieteen ja tutkimuksen aihepiirien uutisista….

Vuosityöaikajärjestelmä ei etenemässä tällä erää

Neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet vuosityöaikajärjestelmän uudistamisesta. Tänään 7.11.2016 olemme yhteisesti todenneet, että tarvitsemme riittävästi aikaa järjestelmän ehtojen neuvottelemiseen. Uuden työaikajärjestelmän ehtojen neuvotteleminen ei tule onnistumaan enää tämän vuoden puolella. Näin ollen koulutuksen järjestäjillä ei ole käytettävissä uutta liittotasolla neuvoteltua järjestelmää ensi lukukauden alusta. Neuvotteluja uudesta järjestelmästä jatketaan. Tavoitteena on, että ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmä olisi käytössä 1.8.2018…

Ammatillisten oppilaitosten opettajien työaikajärjestelmä uusiksi

Kaikki koulutuksen järjestäjät kannattavat ammatillisten oppilaitosten opetusvelvollisuuteen perustuvan työaikajärjestelmän pikaista uudistamista. Näkemys tuli selkeästi esille Jyväskylässä järjestetyssä ammatillisen koulutuksen seminaarissa. Lähestulkoon kaikki koulutuksen järjestäjät kannattivat työaikajärjestelmän uudistamista. Kysymys kuuluukin: miten ja milloin uudistus olisi parasta toteuttaa? Olemme neuvotteluosapuolten kanssa puurtaneet ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmän uudistamisen parissa useita vuosia. Lopputuloksena olemme saavuttaneet ammatillisten erityisoppilaitosten osalta liittojen välillä…