Artikkelit

Anne Somer nimitetty Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi

Varatuomari Anne Somer on nimitetty 1.2.2017 alkaen Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi. Hän vastaa liiton työmarkkinavastuualueen toiminnan johtamisesta. Aiemmin Somer toimi liitossa työmarkkinapäällikkönä. Opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet heijastuvat koulutus- ja tutkimusalaan yhä voimakkaammin. Opiskelijalähtöisyys, opintojen henkilökohtaistaminen ja toisaalta työelämän yhä moninaisemmat osaamisvaatimukset haastavat organisaatioita kehittämään toimintaansa. Väistämättä tämä heijastuu myös alalla toimivan henkilöstön tehtäviin ja edellyttää…

Korkeakouluopintoihin pääsyn tulee olla mahdollista kaikille toisen asteen koulutuksen käyneille

Korkeakouluopintoihin siirtymistä lukio- ja ammatillisista opinnoista on tarpeen nopeuttaa ja joustavoittaa, mutta keinot eivät löydy yhdestä taikapussista. Juha Sipilän hallituksen yhtenä koulutuspoliittisena tavoitteena on luopua pitkäaikaista valmistautumista vaativista pääsykokeista. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) johdolla toiminut työryhmä valmisteli tältä pohjalta raportin, jossa esitetään keinoja ylioppilastodistuksen nykyistä paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Lähtökohtana tämä on hyvä. Suoraa todistusvalintaa…

Ammatillinen koulutus uudistuu vain joustavuutta lisäämällä

Ammatilliselle koulutukselle on kysyntää ja työelämä tarvitsee ammattiosaajia. Suomessa on tekeillä historiallinen uudistus eli ammatillisen koulutuksen reformi, jonka tavoitteet ovat kannatettavia. Uusi laki astuu voimaan vuoden 2018 alusta, kun taas rahoitusta leikattiin kuluvan vuoden alusta 190 miljoonalla eurolla. Yhtälö ei ole helppo. Miten toteuttaa suuri uudistus, pitää huolta laadukkaasta koulutuksesta ja opiskelijan osaamisesta, kun samaan…

Murroksen keskellä katse tulevaisuuteen

Kirjoitan tätä blogia samalla kun Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump vannoo virkavalaansa. Tuskin on epäselvää, että elämme uudenlaista aikaa. Megatrendit todellakin myllertävät. Juuri nyt ryske on ehkä poikkeuksellisenkin kovaäänistä. Mielessäni käy, mihin maailma ympärillämme on menossa? Suomessakin eletään odottavissa tunnelmissa. Uskon edelleen, että Suomen tulevaisuus perustuu vahvasti osaamiseen. Osaamisen tulee vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteita. Itsestään…

Sivistys on tiedon käyttämistä kaikkien hyväksi

Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 raportti julkistettiin vuoden 2016 loppumetreillä. Kahden vuoden välein julkaistavan raportin mukaan Suomen tieteen taso kokonaisuudessaan on edelleen vakaa ja ollut maailman keskitasoa 1990-luvulta lähtien. Taso on myös kohonnut hieman viime vuosina. Raportin julkaisun yhteydessä monet tiedotusvälineet vetivät tästä sen johtopäätöksen, että koulutusleikkaukset eivät ole vaikuttaneet tieteemme tasoon. Johtopäätös on kuitenkin…

Tieteen vaikuttavuus näkyy arjessa

Vaikuttavuus oli aiemmin tällä viikolla julkaistun Tieteen tila -selvityksen erityisteemana. Raportti tuo hienosti esiin tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuuden laaja-alaisuuden ja moninaiset reitit. Tieteen vaikuttavuutta ei voikaan jättää vain tutkijoiden kontolle, eikä sitä voi arvioida vain tietystä kapeasta näkökulmasta. Vaikuttavuus ei ole vain tutkimustulosten välitöntä soveltamista ja kaupallista hyödyntämistä, vaan koko yhteiskunnan toiminnan perusta. Tiede on…

Tieteen moninaiset vaikutukset yhteiskuntaan välittyvät tutkimustuloksina ja yhdessä tekemisenä

Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitason yläpuolella, mutta maailmanlaajuinen kilpailu on kiristynyt, kertoo maanantaina julkaistu Tieteen tila 2016 -raportti. Vuosina 2011-14 Suomessa tehdyistä tutkimusjulkaisuista ns. Top 10 -joukkoon kuului 6 % enemmän julkaisuja kuin maailmassa keskimäärin. Tieteellistä laatua mitataan vakiintuneesti sillä, kuinka paljon viittauksia tutkimusjulkaisu saa toisissa tutkimuksissa. Tieteen tila -raportissa tarkastellaan eniten…

Opiskelija ja työelämä hyötyvät ammatillisen koulutuksen reformista – joustavuus tärkeää

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on uudistaa koko ammatillinen koulutus vastaamaan jatkossa entistä paremmin työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Sivistystyönantajat pitää reformin tavoitteita kannatettavina. Opiskelijan opintojen sujuvoittamiseksi ja työelämän osaavan työvoiman varmistamiseksi, on koulutuksen järjestäjien tulevaisuudessa kyettävä toimimaan nykyistä nopeammin ja joustavammin. – Uudistuksen onnistumisessa on keskeistä, että lainsäädäntö mahdollistaa…

Mennyttä arvioiden ja tulevaa odottaen

Tänä vuonna on puhuttu paljon koulutuksesta ja tutkimuksesta. Puhumisen lisäksi on myös tehty. Oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät ovat täyttäneet jälleen tehtävänsä. Samaan aikaan on useassa organisaatiossa toteutettu merkittäviä uudistuksia toiminnassa ja rakenteissa. Alallamme on paljon sitoutuneita muutoksentekijöitä, johtajia ja asiantuntijoita, jotka ovat edistäneet osaltaan maamme koulutus- ja tutkimustoimialan uudistumista. Tärkeää työtä, josta ei aina saa…

Valinnaisuus lisää nuorten kiinnostusta lukiota kohtaan

Suomessa on meneillään Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä lukiokokeilu. Kokeilun tarkoituksena on, että lukiolainen saa valita nykyistä vapaammin, mitä reaaliaineita hän opiskelee. Kokeilussa reaaliaineet on jaettu kahteen koriin. Ympäristön ja luonnontieteiden korissa ovat maantiede, biologia, fysiikka, kemia ja terveystieto. Humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä on historia filosofia, psykologia, yhteiskuntaoppi sekä uskonto tai elämänkatsomustieto. Kummassakin korista pitää valita vähintään yhdeksän…