Artikkelit

Luottaako valtiovalta koulutuksen järjestäjiin? – kannattaisi!

Ammatillisen koulutuksen reformi kehittää suomalaista ammatillista koulutusta ja työelämää. Tämä on varmasti yhteinen tavoite valtiovallalle, koulutuksen järjestäjille ja yksittäisille opettajillekin. Myös työ- ja elinkeinoelämä ovat tämän tärkeän asian takana. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa kokonaisuutta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Reformin yhteydessä uudistettavan rahoitusmallin on osaltaan tarkoitus terävöittää tätä ohjaamista. Hyvä näin, tavoitteiden tulee olla selkeät ja…

Haaste laadukkaampien kesätyöpaikkojen puolesta

Sivistystyönantajat haastaa nyt kaikki jäsenensä tarjoamaan nuorille vastuullisia kesätöitä ja kehittämään omia kesätyöprosessejaan. Jopa 82 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan kyselyyn vastanneista nuorista kertoi kesätyön lisänneen kiinnostusta työelämää kohtaan. 85 prosenttia voisi suositella työnantajaansa myös kavereilleen. Yhdessä toimimalla autamme nuoria saamaan hyvän kuvan opetusalan työtehtävistä! Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat…

Ammatillisen koulutuksen reformista, opiskelijan arvioinnista ja laadusta

Ammatillisen koulutuksen meneillään oleva mullistus on herättänyt monipuolista keskustelua opettajan roolista oppimisen siirtyessä aikaisempaa enemmän työpaikoille. Samaan aikaan on kuitenkin turvattava opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen koulutukseen riippumatta siitä, minkä oppilaitoksen hän valitsee. Loppuvuodesta lausuntokierroksella ollut lakiluonnos määrittelee opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin koulutuksen järjestäjän vastuulle. Kyseessä on tärkeä periaate, sillä lainsäädännöllä ei tule puuttua koulutuksen…

Korkeakoulujen yhteistyötä ei kannata ehdoin tahdoin estää

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on luonnosteilla lakimuutos, joka helpottaisi korkeakoulujen opetusyhteistyötä. Ei kuulosta kovin kummalliselta. Tätä tehdään jo, eikö niin? Eihän kellään ole resursseja kattaa kaikkia suuntauksia ja sisältöjä edes yhdellä koulutusalalla, saati sitten monenlaista osaamista yhdistävissä ohjelmissa. Yhteistyöllä tämäkin hoituu. Korkeakoulujen opetusyhteistyö on kuitenkin harvinaista, sillä laki laittaa sille esteen. Korkeakoulun on aina järjestettävä toiselta…

Suomalaiset korkeakoulut ovat täysivaltaisesti mukana kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla

Korkeakoulujen vieraskielinen tutkintokoulutus muuttuu tulevana syksynä maksulliseksi EU-maiden ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Käytännössä näistä maista tulevat, ensi syksynä uutena aloittavat opiskelijat siis maksavat opinnoistaan lukuvuosimaksun. Korkeakoulujen englanninkielisten tutkinto-ohjelmien haut syksyllä alkaviin ohjelmiin ovat nyt pääosin sulkeutuneet ja tulos on ollut useimmille positiivinen yllätys. Hakijamäärät laskivat, mutta paljon vähemmän kuin mitä pohjoismaisten kokemusten pohjalta ennakoitiin. Ruotsissa…

Anne Somer nimitetty Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi

Varatuomari Anne Somer on nimitetty 1.2.2017 alkaen Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi. Hän vastaa liiton työmarkkinavastuualueen toiminnan johtamisesta. Aiemmin Somer toimi liitossa työmarkkinapäällikkönä. Opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet heijastuvat koulutus- ja tutkimusalaan yhä voimakkaammin. Opiskelijalähtöisyys, opintojen henkilökohtaistaminen ja toisaalta työelämän yhä moninaisemmat osaamisvaatimukset haastavat organisaatioita kehittämään toimintaansa. Väistämättä tämä heijastuu myös alalla toimivan henkilöstön tehtäviin ja edellyttää…

Korkeakouluopintoihin pääsyn tulee olla mahdollista kaikille toisen asteen koulutuksen käyneille

Korkeakouluopintoihin siirtymistä lukio- ja ammatillisista opinnoista on tarpeen nopeuttaa ja joustavoittaa, mutta keinot eivät löydy yhdestä taikapussista. Juha Sipilän hallituksen yhtenä koulutuspoliittisena tavoitteena on luopua pitkäaikaista valmistautumista vaativista pääsykokeista. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) johdolla toiminut työryhmä valmisteli tältä pohjalta raportin, jossa esitetään keinoja ylioppilastodistuksen nykyistä paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Lähtökohtana tämä on hyvä. Suoraa todistusvalintaa…

Ammatillinen koulutus uudistuu vain joustavuutta lisäämällä

Ammatilliselle koulutukselle on kysyntää ja työelämä tarvitsee ammattiosaajia. Suomessa on tekeillä historiallinen uudistus eli ammatillisen koulutuksen reformi, jonka tavoitteet ovat kannatettavia. Uusi laki astuu voimaan vuoden 2018 alusta, kun taas rahoitusta leikattiin kuluvan vuoden alusta 190 miljoonalla eurolla. Yhtälö ei ole helppo. Miten toteuttaa suuri uudistus, pitää huolta laadukkaasta koulutuksesta ja opiskelijan osaamisesta, kun samaan…

Murroksen keskellä katse tulevaisuuteen

Kirjoitan tätä blogia samalla kun Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump vannoo virkavalaansa. Tuskin on epäselvää, että elämme uudenlaista aikaa. Megatrendit todellakin myllertävät. Juuri nyt ryske on ehkä poikkeuksellisenkin kovaäänistä. Mielessäni käy, mihin maailma ympärillämme on menossa? Suomessakin eletään odottavissa tunnelmissa. Uskon edelleen, että Suomen tulevaisuus perustuu vahvasti osaamiseen. Osaamisen tulee vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteita. Itsestään…

Sivistys on tiedon käyttämistä kaikkien hyväksi

Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 raportti julkistettiin vuoden 2016 loppumetreillä. Kahden vuoden välein julkaistavan raportin mukaan Suomen tieteen taso kokonaisuudessaan on edelleen vakaa ja ollut maailman keskitasoa 1990-luvulta lähtien. Taso on myös kohonnut hieman viime vuosina. Raportin julkaisun yhteydessä monet tiedotusvälineet vetivät tästä sen johtopäätöksen, että koulutusleikkaukset eivät ole vaikuttaneet tieteemme tasoon. Johtopäätös on kuitenkin…