Artikkelit

Vastuullinen kesäduuni -kampanja 2018! Olethan mukana?

26.03.2018 Kehitä työnantajakuvaasi ja ilmoita kesätyöpaikoista veloituksetta osallistumalla Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjaan Kampanjassa mukanaolo on näkyvä ja edullinen tapa rakentaa vetovoimaista ja vastuullista työnantajakuvaa. Etuna saat muun muassa oikeuden ilmoittaa organisaatiosi kesätyöpaikat veloituksetta Oikotiellä ja kampanjasivustolla. Kahdeksatta kertaa käynnistyvä Vastuullinen kesäduuni -kampanja on vuosien mittaan haastanut työnantajia tarjoamaan positiivisia kesätyökokemuksia nuorille. Työnantajille kesätyö on ainutkertainen…

Yliopistoilla selkeät toimintatavat epäasiallisen käyttäytymisen ja seksuaalisen häirinnän osalta

16.03.2018 Yliopistoissa ei sallita epäasiallista käytöstä eikä työpaikkakiusaamista. Jokaisessa yliopistossa on ehdoton nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Sivistystyönantajat on kartoittanut yliopistoissa laadittuja menettelytapoja ja käytänteitä ongelmatilanteiden varalle sekä sitä, miten niistä on tiedotettu ja miten ongelmatilanteisiin on puututtu. Yliopistoissa on aktiivisesti otettu käyttöön lainsäädännön laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Suomen yliopistoissa on tehty systemaattista työtä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi….

Lausunto rahankeräyslain uudistamisesta

Sisäministeriön työryhmä esittää muutoksia rahankeräyslakiin. Sivistystyönantajat pitää rahankeräyslain uudistamista ja sitä koskevien hallinnollisten menettelyjen keventämistä tarpeellisena. Erityisen tärkeää on säilyttää korkeakoulujen ja Kansallisgallerian oikeus rahastoida kerättyjä varoja pääomaan myös tulevaisuudessa. Lue koko lausunto

Kansallisgallerian työehtosopimuksesta neuvottelutulos

13.03.2018 Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat tänään 13.3.2018 päässeet neuvottelutulokseen Kansallisgallerian uudesta työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos edellyttää vielä hallintojen hyväksynnän. Uuden sopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Palkankorotuksiltaan sopimus on yleisen linjan mukainen. Sopimuskauden kustannusvaikutuksen osalta sopimus jää alle yleisen linjan. Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia ja siinä on…

Oikeus rahankeräykseen on tärkeää korkeakouluille

13.03.2018 Sisäministeriön työryhmä esittää rahankeräyslain uudistamista. Lakia on muokattu viime vuosina esimerkiksi antamalla ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja Kansallisgallerialle oikeus rahankeräykseen. Lain kokonaisuudistaminen ja rahankeräystä koskevien hallinnollisten menettelyjen keventäminen ovat silti tarpeen. Erityisen tärkeää on säilyttää korkeakoulujen ja Kansallisgallerian oikeus rahastoida kerättyjä varoja pääomaan. Nykyisessä laissa tämä on mahdollista vuoden 2019 loppuun saakka, mutta oikeutta ei esitetä…

Yrittäjyysyliopistosta asiantuntijaksi ja yrittäjäksi

Asiantuntijoiden ja osaavan työvoiman koulutus on saanut uusia piirteitä, kun yliopistot ovat alkaneet ottaa yrittäjyyttä omaksi asiakseen. Yrittäjyyskoulutuksen lisääntyessä erilaiset yrittäjämäiset toimintatavat ovat myös lisääntymässä yliopistoissa. Tämä kehityskulku on globaali eikä koske pelkästään Suomea. Yliopistoille on kautta maailman asetettu rooleja yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämisen saralla, ja monin paikoin puhutaan jo muun muassa yrittäjämäisistä yliopistoista. Turun…

Miten pidämme kaikki nuoret mukana opintiellä – ratkaisuja etsimässä

09.03.2018 Merkittävä osa Pohjoismaissa asuvista nuorista on vaarassa jäädä pitkäaikaisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan näille nuorille suunnattujen poliittisten toimien on oltava ennemmin yksilöllisesti mukautettuja kuin koko ryhmälle suunnattuja. Suomessa liian moni nuori jää peruskoulun päättötodistuksen varaan (16 % ikäluokasta ilman peruskoulun jälkeistä tutkintotodistusta). Näistä 16 prosentista nuoria kuitenkin kolmella neljästä on merkittäviä opintopolkuja…

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Sivistystyönantajat pitää lukiouudistuksen tavoitteita sujuvan jatko-opintoihin siirtymisen takaamisesta ja nykyistä laajempien opintojaksojen järjestämisen edistämisestä tärkeinä. Uudistus on tervetullut ja se on kokonaisuutena oikeansuuntainen. Uudistuksen tavoitteiden toteutumiseksi on kuitenkin varmistettava, että säätelykokonaisuus (laki, asetus, opetussuunnitelman perusteet) asettuu tasolle, joka luottaa koulutuksen järjestäjien osaamiseen ja jättää niille tilaa hoitaa tehtävänsä. Lue koko lausunto

Lukiouudistuksessa otetaan askel oikeaan suuntaan

07.03.2018 Lukiolain uudistamista koskeva hallituksen esitys on edennyt lausuntovaiheeseen. Lukiouudistuksella tavoitellaan lukion vetovoiman kasvua, koulutuksen laadun ja oppimistulosten vahvistumista sekä sujuvampaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Lakiluonnos antaa lukioille hieman aiempaa enemmän mahdollisuuksia profiloitua. Jatkossa lukio-opintoihin voisi sisältyä koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla aiempaa laajempia ja oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. –Asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden myötä selviää, miten…

Yliopistojen työriidan sovintoesitys hyväksytty – palkkausjärjestelmän uudistus etenee

06.03.2018 Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hyväksyivät tänään 6.3.2018 sovittelija Janne Metsämäen antaman sovintoesityksen. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä yli 30 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on tyytyväinen ratkaisuun, jolla vältettiin yliopistoja uhannut lakkoilun jatkuminen. –Sovittelijan tekemä sovintoesitys on tasapainoinen kokonaisuus, joka muodostuu palkankorotusten lisäksi työehtosopimuksen sisällöllisestä kehittämisestä,…