Artikkelit

Onko sivistyksen ja oppilaitosten syytä olla huolissaan!?

Suomi kuuluu maailman ranking-mittauksissa hyvin monissa teemoissa TOP-5:een. Kirkkain kruunu on maailman paras koulutusjärjestelmä, josta haetaan oppia kaikista maanosista. Taloussuhdanteet ovat parantumassa ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen. Onko kenenkään syytä olla huolissaan? Kyllä ja ei. Suomessa on pitkään jatkunut julkisen talouden yli varojen eläminen. Kestävyysvaje on noin 10 miljardia euroa, minkä vaikutukset ovat jo heijastuneet ja heijastunevat…

Rehtori Jouko Niinimäki on valittu Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajaksi

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 2.11.2017 valinnut rehtori Jouko Niinimäen Oulun yliopistosta Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Helena Ahonen Kirkkopalvelut ry:stä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen Helsingin yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Tauno Kekäle Vaasan ammattikorkeakoulusta, palvelujohtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksesta, rehtori Juha-Matti Saksa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, toimitusjohtaja, johtava rehtori…

Suomen korkeakoulut pärjäävät erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa

Suomen korkeakoulujen määrä ja sijainti nousevat tasaisin väliajoin julkiseen keskusteluun. Teema oli esillä mm. Sunnuntaisuomalaisessa 22.10. Haluamme tuoda esille muutamia näkökulmia suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolista ja toiminnasta sekä kotimaisin silmin että kansainvälisesti tarkasteltuna. Ensinnäkin Suomen korkeakoulut pärjäävät maailmanlaajuisesti kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti. Puolet yliopistoista kuuluu maailman 500 parhaan korkeakoulun joukkoon, eli maailman parhaaseen kolmeen prosenttiin…

Koulutustasojen välillä tarvitaan vuoropuhelua – puhukaa keskenänne

Työllisyysaste. Osaamisen taso, työurien pituus, elinikäinen oppiminen. Vaikeita ja toisiinsa aina monella tavalla liittyviä asioita. Ja korkeakoulutukseen osallistuvien osuus väestöstä, tai koulutustason nosto, esimerkiksi. Tuollaisten käsitteiden pohjalta voidaan lanseerata vaikkapa toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus, tai lukiouudistus. Nyt pikavauhtia tekeillä olevan lukiouudistuksen tavoitteena sanotaan olevan “lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä ja korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana kouluna, vahvistaa…

Olemme mukana Lapsi mukaan töihin -päivässä 24.11.2017

Marraskuun 24. päivänä vietetään toista kertaa Suomen kansallista Lapsi mukaan töihin -päivää. Osallistumme itse ja kannustamme jäseniämme mukaan viettämään tätä hienoa teemapäivää. Lasten on tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset viettävät päivänsä ja mitä työn tekeminen on. Myös isovanhempi, kummi tai muu lapselle läheinen aikuinen voi ottaa lapsen mukaan omalle työpaikalleen. Näin…

Koulutus- ja tutkimusalan neuvotteluissa pitää huomioida alaan kohdistuneet rahoitusleikkaukset

Teknologiateollisuus on tänään 30.10. päässyt liittokierroksen avaajana neuvottelutulokseen. Muiden toimialojen on nyt toimittava vastuullisesti, ja niiden taloudellinen tilanne on huomioitava myöhemmissä ratkaisuissa viennin kustannusvaikutustasoa kuitenkaan ylittämättä. Koulutus- ja tutkimusalan toimijat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa vähenevään rahoitukseen. Toimialalle keväällä esitettyjä palkankorotusvaatimuksia voi pitää talouden realiteetit huomioiden erittäin huolestuttavina. – Koulutus- ja tutkimusalalla pitää kiinnittää huomiota alan…

Allt är på tok inom yrkesutbildningen – eller är det?

Yrkesutbildningen reformeras. Förändringen är omfattande och det finns tillräckligt med bekymmer. Särskilt när utbildningsinstitutionerna samtidigt är föremål för stora finansiella nedskärningar. På grund av omvälvningen intresserar yrkesutbildningen även medierna. Tyvärr är den bild som getts ganska ensidig och fokuserar mest på enskilda misslyckanden. Påståendena om att det inte krävs några kunskaper inom yrkesutbildningen eller att…

Koulutus ja tutkimus ovat suuressa roolissa muutokseen sopeutumisessa ja muutoksen tekijöinä

Digitalisaatio, globalisaatio ja jakamistalous. Tuttuja sanoja, joiden takana on monimutkaisia ilmiöitä. Muutosvoimia, jotka tuovat elämäämme paljon mahdollisuuksia ja myös uhkia. Niiden myötä työtehtäviä poistuu ja uusia tulee tilalle, kilpailu kiristyy, mutta avaa myös yksittäisille ihmisille enemmän valinnan mahdollisuuksia vaikkapa palveluissa. Muutokseen sopeutumisessa ja muutoksen tekijöinä koulutus ja tutkimus ovat suuressa roolissa. Ne antavat yksilölle ja…

Suomen tulee kasvattaa panostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö on valmistunut. Visiossa on tunnistettu oikeaa suuntaa korkeakoulujärjestelmän kehittämiselle. Suomi tarvitsee jatkossakin vahvan korkeakoulusektorin, joka toimii kansainvälisesti avoimena, tulevaisuutta ennakoivana ja uutta rakentavana muutosvoimana. Tähän voidaan pyrkiä avaamalla korkeakoulukentälle lisää toimintamahdollisuuksia, mikä on ollut yksi Sivistystyönantajien tavoite visiotyöhön osallistumisessa. – Visiossa asetetut tavoitetilat on helppo allekirjoittaa.…

Kaikki pielessä ammatillisessa koulutuksessa – vai onko sittenkään?

Ammatillinen koulutus uudistuu. Muutos on mittava, ja huolenaiheita riittää. Etenkin, kun samaan aikaan oppilaitokset ovat myös suurten rahoitusleikkausten kohteena. Myllerryksen vuoksi myös media on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta. Valitettavasti luotu kuva on varsin yksipuolinen ja keskittyy enimmäkseen yksittäisiin epäonnistumisiin. Väitteet siitä, että ammatillisessa koulutuksessa ei tarvitse osata mitään tai että opiskelijat jätetään oman onnensa nojaan, eivät…