» Uutishuone » Uutiset » Yliopistot eivät lepää laakereillaan

Yliopistot eivät lepää laakereillaan

Suomen yliopistot kehittävät toimintaansa ja uudistavat rakenteitaan parantaakseen laatua ja vahvistaakseen kustannustehokkuutta. Työtä tehdään sekä omista lähtökohdista että valtakunnallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti.

Yliopistojen yhteistyönä on toteutettu rakenteellisen kehittämisen hankkeita kymmenellä eri tieteen- ja koulutusalalla viime vuosina. Tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua. Lisäksi on haluttu lisätä yliopistojen kustannustehokkuutta päällekkäisyyksiä purkamalla. UNIFIn koordinoimissa hankkeissa on vararehtorivetoisesti tuotettu suosituksia pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteiksi. Rakenteellinen kehittäminen etenee kaikissa yliopistoissa hankkeiden tulosten viitoittamana ja osana yliopistojen omaa strategiatyötä.

Yliopistoissa useilla aloilla on siirrytty laaja-alaisiin kandiohjelmiin ja erikoistuneisiin, yhä enenevässä määrin kansainvälisiin maisteriohjelmiin. Käynnissä on myös yhteisiä maisteriopintoja. Lisäksi on sovittu työnjaosta mm. kieliaineissa. Ammattikorkeakoulujen kanssa tehdään paitsi hallinto- ja tukipalveluihin, myös koulutukseen liittyvää yhteistyötä. Viimeisimpänä voidaan mainita kieltenopetuksen yhteistyön korkeakoulujen välillä mahdollistava lakimuutos. Eri yliopistoissa ja valtakunnallisena yhteistyönä käynnissä olevaa opiskelijavalintojen uudistamista voi pitää merkittävänä sekä opiskelijoita, yliopistoja että yhteiskuntaa palvelevana mahdollisuutena. Uudistus nopeuttaa opiskelijoiden opintojen aloittamista ja siirtymistä työelämään. Yhteistyö työelämän kanssa on Sivistystyönantajien selvityksen mukaan tiivistä ja monipuolista yliopistoissa, mutta sitä tulee vielä syventää.

Yliopistojen sisällä laitos- ja tiedekuntarakenteita uudistetaan sekä hallinto- ja tukipalveluita järjestetään uudelleen. Rakenteiden muuttaminen on edellytys sisällölliseen ja toimintakulttuurien uudistumiseen. Rakenteiden uudistaminen vapauttaa myös operatiivisia resursseja strategiseen käyttöön.

Yliopistot katsovat optimistisesti tulevaisuuteen ja haluavat olla rakentamassa Suomea, jonka kestävä kasvu ja hyvinvointi ovat tulevaisuudessa jopa nykyistä enemmän riippuvaisia korkeimmasta koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Lisätietoja,
Leena Wahlfors Teemu Hassinen
Toiminnanjohtaja Toimitusjohtaja
Suomen Yliopistot UNIFI ry Sivistystyönantajat
p.050-522 9421 p. 050 5627004
leena.wahlfors@unifi.fi teemu.hassinen@sivistystyonantajat.fi

Jaa

Seuraa