» Uutishuone » Uutiset » Yliopistolain uudistamisessa suunta on oikea, mutta rahoituksen riittävyys aiheuttaa huolta

Yliopistolain uudistamisessa suunta on oikea, mutta rahoituksen riittävyys aiheuttaa huolta

Tänään julkaistun yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioivan raportin mukaan lakiuudistus on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa sekä joustavoittanut yliopistojen sisäistä päätöksentekoa. Tältä osin lakiuudistus on onnistunut.
Valtiontalouden vaikeasta tilanteesta johtuen, uusi yliopistolaki ei onnistunut takaamaan toiminnan rahoitusta, vaikka se oli yksi sen tarkoituksista. Laissa otettiin käyttöön yliopistoindeksi, jonka piti taata yliopistojen perusrahoituksen pysyvän yleisen kustannusten nousun tasolla. Indeksiä on kuitenkin leikattu useana vuonna. Ohjaus rahoituksen kautta on edelleen voimakasta. Tässä mielessä voi aiheellisesti kysyä, missä määrin uudistus on lisännyt yliopistojen autonomiaa. Leikkaukset ja muut toimintaympäristössä tapahtuneet, lakiuudistukseen liittymättömät tekijät heijastuvat vääjäämättä näkemyksiin uudistuksen onnistumisesta.

Yliopistot ovat hyödyntäneet lakiuudistuksen suomat mahdollisuudet ja kehittäneet aktiivisesti toimintaansa ja rakenteitaan viime vuosina. Yliopistot ovat sitoutuneet omalta osaltaan rakentamaan entistä laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa yliopistolaitosta. Kehittämistyö on kuitenkin pitkäjänteistä, ja uudistuksen vaikutukset tullaan monilta osin näkemään pidemmällä aikavälillä, kun lakimuutosten lisäämä autonomia ja uudet johtamismallit pääsevät juurtumaan yliopistoihin.

Yliopistojen toimintaa on kehitettävä jatkossakin autonomiaa tukemalla ja pitämällä kiinni yliopistolain toteuttamisesta myös rahoituksessa.

Lisätietoja,
Heikki Holopainen Leena Wahlfors
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivistystyönantajat Toiminnanjohtaja, Unifi ry
0400 639 331 050 522 9421

Jaa

Seuraa