» Uutishuone » Uutiset » Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2022

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2022

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2022 kaikkiaan 34 000 henkilöä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja kolmasosa muuhun asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului lähes 850 henkilöä.

Yliopistojen henkilöstö kasvoi etenkin opetus- ja tutkimushenkilöstössä – 3 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö kasvoi vajaalla 2 prosentilla. Yliopistojen henkilöstömäärä on saavuttanut kymmenen vuoden takaisen huipputasonsa.

Yliopistojen henkilöstöstä reilu puolet oli määräaikaisessa ja vajaa puolet vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2022. Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi opetus- ja tutkimushenkilöstön (30,4 %) – ilman tohtorikoulutettavia 41,1 prosenttia – muun asiantuntija- ja tukihenkilöstön sekä harjoittelukoulujen opetushenkilöstön (76,2 %) välillä.

Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 85 prosenttia. Kokoaikaisten osuudet olivat korkeita kaikissa henkilöstöryhmissä: opetus- ja tutkimushenkilöstö 81 prosenttia, muu asiantuntija- ja tukihenkilöstö 88 prosenttia ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö 90 prosenttia.

– Henkilöstömäärän laskuunkin johtaneiden vaikeiden talousvuosien jälkeen henkilöstön määrä on kasvanut selvästi viitenä peräkkäisenä vuotena. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä on saavutettu jopa kaikkien aikojen korkein taso. Toisaalta yliopistojen tehtävätkin ovat laajentuneet ja opiskelijamäärät kasvaneet. Jatkossa opiskelijamäärien odotetaan kasvavan edelleen, joten henkilöstön kasvua vaaditaan jatkossakin – samoin kuin pysyvää rahoitustakin tähän, kommentoi Sivistan pääekonomisti Harri Hietala.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2022 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia sekä muuhun asiantuntija- ja tukihenkilöstöön kuuluneiden 2,5 prosenttia vuodentakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat nousivat 0,8 prosenttia. Kaikkien henkilöiden kohdalla ansioiden muutokseen vaikuttavat myös henkilöstörakenteen muutokset – kuten henkilöstön kasvuun johtaneet rekrytoinnit.

Syyskuusta 2021 syyskuuhun 2022 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2021 että vuonna 2022 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 4 prosenttia (3,3 prosenttia ilman tohtorikoulutettavia) ja muulla asiantuntija- ja tukihenkilöstöllä 3,3 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat nousivat 1,6 prosenttia.

– Yliopistoissa ja harjoittelukouluissa sopimuskorotuksista tilastojaksolle kohdistui 1,45, prosentin yleiskorotus ja 0,5 prosentin paikallinen erä. Ansiot ovat nousseet siis keskimäärin lähes puolitoista prosenttiyksikköä sopimuskorotuksia nopeammin, taustoittaa pääekonomisti Hietala.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun asiantuntija- ja tukihenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
pääekonomisti Harri Hietala
etunimi.sukunimi@sivista.fi

Jaa

Seuraa