» Uutishuone » Tiedotteet » Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat vuonna 2017, vaikka sopimuskorotuksia ei tehtykään

Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat vuonna 2017, vaikka sopimuskorotuksia ei tehtykään

04.05.2018

Koulutuksen toimiala työllistää reilut 180 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa Suomen 14 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2017 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului vajaat 800 henkilöä.

Edellisvuoteen verrattuna yliopistojen henkilöstömäärä laski edelleen hallinto- ja tukipalveluissa, mutta opetus- ja tutkimushenkilöstössä lasku päättyi. Vuoteen 2010 verrattuna henkilöstömäärä on laskenut kokonaisuutena yli 10 prosenttia.

Yliopistojen henkilöstöstä reilu puolet oli määräaikaisessa ja vajaa puolet vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2017. Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi henkilöstöryhmien välillä. Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 86 prosenttia.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2017 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 0,2 prosenttia sekä muuhun henkilöstöön kuuluneiden 0,4 prosenttia vuodentakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat laskivat 1,7 prosenttia. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien jäsenalojen palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2017 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2016 että vuonna 2017 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 2,2 prosenttia ja muulla henkilöstöllä prosentin. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat laskivat 0,4 prosenttia – syynä ylituntipalkkioiden ja lisien pieneneminen. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin vajaat 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei tehty syyskuun 2016 ja syyskuun 2017 välissä. Näin ollen erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstöllä ns. liukuma eli työehtosopimuskorotuksesta riippumattoman ansiokehitys muodostui melko suureksi. Tosin tämä selittyy pitkälti tohtorikoulutettavien urakehityksellä.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:

Ekonomisti Harri Hietala
0500 789906
Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa