» Uutishuone » Uutiset » Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat samaa tahtia muiden palkansaajien kanssa

Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat samaa tahtia muiden palkansaajien kanssa

Koulutuksen toimiala työllistää Suomessa noin 179 000 henkilöä. Tämä vastaa yli 7 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa Suomen 14 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2015 kaikkiaan reilut 31 000 henkilöä, josta reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului vajaa 800 henkilöä.

Edellisvuoteen verrattuna yliopistojen henkilöstömäärä laski hieman kaikissa ryhmissä, mutta etenkin henkilöstö- ja tukipalveluissa. Vuoteen 2010 verrattuna henkilöstömäärä on laskenut noin 6,5 prosenttia.

Yliopistojen henkilöstöstä 51 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 49 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2015. Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi henkilöstöryhmien välillä. Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 86 prosenttia. Niin kokoaikaisten kuin vakinaisten osuus on noussut.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2015 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 1,2 prosenttia sekä muuhun henkilöstöön kuuluneiden 1 prosentin vuodetakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat nousivat 0,2 prosenttia. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien jäsenalojen palkat nousivat keskimäärin 1,2 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2015 reilun prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 2,6 prosenttia ja muulla henkilöstöllä 1,4 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat nousivat 1,5 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin noin 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen osuus ansiokehityksestä oli opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 0,4 ja muulla henkilöstöllä 0,3 prosenttiyksikköä. Näin ollen erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstöllä liukuman eli työehtosopimuksesta riippumattomien palkankorotusten osuus kokonaisansiokehityksestä muodostui melko suureksi.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Ekonomisti Harri Hietala
(09) 1728 5718
0500 789906
Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa