» Uutishuone » Uutiset » Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat lähes samaa tahtia muiden palkansaajien kanssa

Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat lähes samaa tahtia muiden palkansaajien kanssa

Koulutuksen toimiala työllistää reilut 170 000 henkilöä. Tämä vastaa yli 7 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa Suomen 14 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2016 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 800 henkilöä.

Edellisvuoteen verrattuna yliopistojen henkilöstömäärä laski molemmissa ryhmissä, mutta etenkin hallinto- ja tukipalveluissa. Vuoteen 2010 verrattuna henkilöstömäärä on laskenut noin 11 prosenttia.

Yliopistojen henkilöstöstä puolet oli määräaikaisessa ja vastaavasti puolet vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2016. Vakinaisten osuus on jatkanut nousuaan. Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi henkilöstöryhmien välillä. Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 87 prosenttia.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2016 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 0,4 prosenttia sekä muuhun henkilöstöön kuuluneiden 1,2 prosenttia vuodentakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat laskivat 0,3 prosenttia.
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien jäsenalojen palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2016 reilun prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 1,9 prosenttia ja muulla henkilöstöllä prosentin. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat nousivat 1,3 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin noin 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen osuus ansiokehityksestä oli opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 0,48, muulla henkilöstöllä 0,53 prosenttiyksikköä ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä 0,43 prosenttiyksikköä. Näin ollen erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstöllä liukuman eli työehtosopimuskorotuksesta riippumattomien palkankorotusten osuus kokonaisansiokehityksestä muodostui melko suureksi. Tosin suurempi merkitys selittyy pitkälti tohtorikoulutettavien urakehityksellä.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Ekonomisti Harri Hietala
(09) 1728 5718
0500 789906
Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa