» Uutishuone » Tiedotteet » Yliopistoilla selkeät toimintatavat epäasiallisen käyttäytymisen ja seksuaalisen häirinnän osalta

Yliopistoilla selkeät toimintatavat epäasiallisen käyttäytymisen ja seksuaalisen häirinnän osalta

16.03.2018

Yliopistoissa ei sallita epäasiallista käytöstä eikä työpaikkakiusaamista. Jokaisessa yliopistossa on ehdoton nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään.

Sivistystyönantajat on kartoittanut yliopistoissa laadittuja menettelytapoja ja käytänteitä ongelmatilanteiden varalle sekä sitä, miten niistä on tiedotettu ja miten ongelmatilanteisiin on puututtu.

Yliopistoissa on aktiivisesti otettu käyttöön lainsäädännön laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Suomen yliopistoissa on tehty systemaattista työtä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Yliopistot ovat laatineet ohjeistuksia, järjestäneet aiheesta keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia niin opiskelijoille kuin yliopiston henkilöstölle.

–Yliopistoissa on selkeät toimintatavat epäasiallisen kohtelun ja seksuaalisen häirinnän osalta. Ohjeita päivitetään säännöllisesti ja kynnystä asian esille tuomiseen, häirintää tai epäasiallista kohtelua kokeneen osalta, pyritään madaltamaan tietoisuutta lisäämällä, sanoo Sivistystyönantajien työmarkkinajohtaja Anne Somer.

Lisäksi häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteita kartoitetaan säännöllisesti esim. työhyvinvointikyselyillä.

Esimerkkejä toimivista käytännöistä löytyy paljon. Alla esittelemme muutaman.

Taideyliopisto

Taideyliopistossa epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy on asetettu yliopiston yhteiseksi kehittämiskohteeksi syksyllä 2016. Teemoja käsitellään niin opiskelijoiden orientaatiojaksoilla kuin esimies- ja työntekijäfoorumeilla.

–Meillä on ollut käytössä epäasiallisen kohtelun ehkäisemisen prosessi ja ohjeistus jo muutaman vuoden. Kansainvälinen häirinnän vastainen #metoo-kampanja nosti syksyllä 2017 tärkeän aiheen yleiseen tietoisuuteen ja halusimme lisätä myös sisäistä keskustelua aiheen tiimoilta. Järjestimmekin useita tilaisuuksia epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisystä ja puheeksiottamisesta, niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin, sanoo HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto.

Osana epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyä ja siihen liittyviä erillisiä toimintaohjeita, Taideyliopistossa kehitetään jatkuvasti toimintakulttuuria ja parannetaan yliopistoyhteisön vuorovaikutustaitoja.

–Ollaan ihmisiksi -työryhmä pohti viime vuonna, miten reilua ja vastuullista toimintakulttuuria edistetään yhteisössämme. Ryhmä esitti toimenpidesuosituksia, jotka otetaan käyttöön osana normaalia toiminnan kehittämistä. Lisäksi valmistelimme yhdessä ylioppilaskunnan kanssa Kohtelethan minua hyvin -huoneentaulun henkilökunnalle ja opiskelijoille yhteisiksi pelisäännöiksi, jatkaa Mäki-Ontto.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan vuosille 2016-2018 sisältyy kannanotto syrjinnän ja häirinnän ehkäisemisen periaatteista.

Helmikuussa 2018 on julkaistu lausuma ”Seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi Tampereen yliopistossa”.

Häirintään liittyvää aineistoa on koottu yliopiston intranettiin. Sieltä löytyy mm. esimiehille ja henkilöstölle tarkoitettu Työhyvinvointikäsikirja, johon on koottu kaikki hyvinvointiin liittyvät palvelut. Käsikirjassa on määritelty toimijat ja vastuut, periaatteet ja suunnitelmat sekä toiminta- ja menettelyohjeet.

Ohjeissa korostetaan pikaista reagointia ja puheeksiottamista.

–Jos häiritsijälle on vaikea puhua yksin, ohjeistetaan ottamaan tueksi työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Yhteyttä tulee ottaa myös omaan lähimpään esimieheen. Esimiehillä on velvollisuus puuttua seksuaaliseen häirintään, sanoo Tampereen yliopiston henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Salojärvi.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin saatuaan tiedon terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä. Asiasta tulisi ilmoittaa lomakkeella työnantajan edustajalle, häirintäyhdyshenkilölle tai työsuojeluvaltuutetulle.

–Työhyvinvointikyselyssä kartoitamme myös epäasiallisen kohtelun kokemisen määrää ja aihetta sinänsä käsitellään johdon ja esimiesten kanssa erilaisissa valmennus- ja neuvontatilanteissa, Salojärvi kertoo.

Tampereen yliopistossa on ollut noin 10 vuotta käytössä varhaisen reagoinnin ja tuen malli. Malli on otettu hyvin käyttöön työkykyjohtamisessa. Laajat toimintaohjeet on laadittu jo liki 20 vuotta sitten. Pääosin tilanteet ratkeavat keskusteluin ja sovitteluilla.

Malli ja intran toimintaohjeet ovat madaltaneet kynnystä tehdä ilmoituksia ja käsitellä häirintäasioita. Myös esimiesten tietoisuus aiheesta on lisääntynyt.

–Opiskelijoille on nimetyt häirintäyhdyshenkilöt. Yliopisto ja ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt tekevät aina yhteistyötä tilanteen niin vaatiessa, Salojärvi sanoo.

Yliopistoissa tehdään jatkuvasti työtä häirinnän ehkäisemiseksi

Edellä esitellyt hyvät käytännöt osoittavat, että epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ehkäisemiseksi yliopistoissa on tehty työtä pitkäjänteisesti.

Yliopistoilla on vahva tahtotila olla työpaikkoja, joissa moninaisuutta arvostetaan sekä ymmärretään käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen merkitys työhyvinvoinnille.

–Kyllä tässä tarvitaan ennen kaikkea asennemuutosta ja toisaalta sellaisen kulttuurin luomista, jossa epäasiallista kohtelua tai häirintää kohdanneet uskaltavat nostaa asiansa esille, toteaa Anne Somer. Tähän työhön yliopistoissa on jo selkeästi ryhdytty, Somer jatkaa.

Lisätietoja,

Anne Somer p. 050 345 2134
Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa