» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut jumissa

Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut jumissa

Yksityinen opetusala on ollut sopimuksettomassa tilassa 1.4.2022 lukien. Työehtosopimusneuvotteluita käytiin Sivistan, OAJ:n, JHL:n ja Jytyn välillä kuukausia, minkä jälkeen ratkaisua etsittiin valtakunnansovittelijan toimistossa huhti-toukokuussa. Sovittelija on antanut työriidan ratkaisemiseksi kolme sovintoehdotusta, joista kaksi viimeisintä Sivista, JHL ja Jyty olisivat hyväksyneet. OAJ ainoana hylkäsi nämäkin ehdotukset.

Tunnusteluja on jatkettu osapuolten välillä kesäkuussa, mutta ratkaisua ei ole löydetty. Seuraava neuvotteluaika on sovittu 19.8.2022.

Sivistan jäsenet eivät neuvottelutilanteesta johtuen toistaiseksi peri OAJ:n jäsenten jäsenmaksuja palkoista, minkä lisäksi 20.6.2022 lukien yksityisen opetusalan henkilöstöedustajilla ei ole oikeutta osallistua työajalla/palkallisesti linkin takaa löytyviin OAJ:n ay-koulutuksiin.

Sivista on aktiivisesti pyrkinyt löytämään erilaisia ratkaisumalleja yksityisen opetusalan tilanteeseen, mutta tilanne vaikuttaa olevan umpisolmussa, minkä lisäksi kuntapuolen ratkaisua yritetään osin valuttaa yksityiselle opetusalalle. Sivista toivoo, että ratkaisu löydetään viimeistään elokuussa. Ratkaisun löytyminen vaatii kuitenkin kaikilta osapuolilta halua löytää ratkaisuja ja tehdä kompromisseja.  Sivistalla on valmius neuvotella joustavasti, jotta myös oppilaitosten henkilökuntaa varmasti hämmentävä tilanne saataisiin selkiytettyä.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 24 000 palkansaajaa. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, yleissivistävät ja vapaan sivistystyön oppilaitokset, urheiluopistot sekä taiteen perusopetus.

Lisätietoja:
Hanne Salonen, p. 040 520 4877
Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa