» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusratkaisujen 2020-2022 paikallisen erän jakaminen 1.12.2020

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusratkaisujen 2020-2022 paikallisen erän jakaminen 1.12.2020

Työehtosopimuksissa on sovittu 1.12.2020 jaettavasta paikallisesta erästä (0,5%), joka käytetään työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella. Ennen erän jakamista työnantajan on neuvoteltava erän käytön perusteista luottamusmiehen kanssa.

Sopimusratkaisussa on lisäksi erityinen ehto, jossa oppilaitoksille koronavirusepidemiasta aiheutuista painavista taloudellisista syistä paikallisen erän tasosta sekä maksuajankohdasta voidaan paikallisesti kirjallisesti sopia toisin. Mikäli em. koronaepidemian vaikutukset ovat todennettavissa, on niitä koskevat keskustelut syytä aloittaa hyvissä ajoin ja pyrkiä löytämään ratkaisu, jolla turvataan työnantajan taloudellisista tilannetta.

Lisätietoa voit lukea neuvotteluosapuolten laatimasta yhteisestä soveltamisohjeesta, jossa tarkennetaan mm. erän laskemista sekä jakamisen perusteita.

Jaa

Seuraa