» Uutishuone » Tiedotteet » Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksia tulee kehittää vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksia tulee kehittää vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä

09.02.2018

Yksityisen opetusalan ja Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten sisällöistä on neuvoteltu marraskuusta 2017 lähtien. Molempien osapuolten keskeisenä tavoitteena on ollut uudistaa mm. ammatillisia oppilaitoksia koskevia ehtoja niin, että oppilaitoksissa pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin.

Merkittävimmät tekstikysymykset koskevatkin ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön työaikajärjestelmän uudistamista. Lisäksi neuvoteltavana on useita muiden oppilaitosten ja korkeakoulujen työehtosopimuksen määräyksiä kokonaisuutena kehittäviä esityksiä.

Erimielisyyttä aiheuttavat osapuolten hyvin erilaiset näkemykset oppilaitosten taloudellisesta tilanteesta ja sen kehityksestä lähitulevaisuudessa. Tämä heijastuu keskusteluun palkankorotusten tasosta. Oppilaitosten rahoitukseen on kohdistunut leikkauksia, minkä johdosta ne ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa merkittävästi. Edes yt-neuvotteluilta ei ole vaikeutuneessa rahoitustilanteessa vältytty, vaikka oppilaitoksissa on pyritty löytämään muita keinoja toiminnan uudelleen järjestämiseen. Palkankorotusten tason osalta tärkeintä onkin turvata oppilaitosten toimintaedellytykset myös tulevan sopimuskauden aikana.

On tärkeää, että työehtosopimusten sisältöjä kehitetään huomioiden muuttuva toimintaympäristö ja talouden realiteetit. Sivistystyönantajat arvostaa, että vaikeasta tilanteesta huolimatta neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä palkansaajapuolen kanssa.

Lisätietoja:

Anne Somer p. 050 345 2134
Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Petteri Kauppinen, p. 050 564 3872
Työmarkkinalakimies

Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa