» Uutishuone » Tiedotteet » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat vuonna 2017, vaikka sopimuskorotuksia ei tehtykään

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat vuonna 2017, vaikka sopimuskorotuksia ei tehtykään

07.05.2018

Koulutuksen toimiala työllistää reilut 180 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa 280 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2017 yhteensä noin 18 000 henkilöä.

Vuoden 2017 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 240 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 12 000 henkilöä syyskuussa 2017. Näistä 53 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 47 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön. Edellisvuoteen nähden henkilöstön kokonaismäärä laski reilut 2 prosenttia.

Oppilaitosten henkilöstöstä 15 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 85 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2016. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvista henkilöistä 87 prosenttia oli kokoaikaisessa työsuhteessa syyskuussa 2017. Niin vakinaisten kuin kokoaikaisten osuus on säilynyt lähes ennallaan.

Kaikkien opetushenkilöstöön syyskuussa 2017 kuuluneiden palkat laskivat keskimäärin 0,9 prosenttia. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön ansiot nousivat 2,4 prosenttia vuodentakaisesta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien jäsenalojen palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2017 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2016 että vuonna 2017 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat opetushenkilöstöllä 0,2 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 0,9 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin vajaat 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei tehty syyskuun 2016 ja syyskuun 2017 välillä. Opetushenkilöstön matalampaa ansiokehitystä selittää ylituntipalkkioiden ja erilaisten lisien pieneneminen sekä mm. ammatillisten erityisoppilaitosten vuosityöaikakokeilun päättyminen. Kaikkien henkilöiden kohdalla vaikuttavat myös henkilöstörakenteen muutokset.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:

Ekonomisti Harri Hietala
harri.hietala@sivistystyonantajat.fi
0500 789906

Jaa

Seuraa