» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat vajaat 3 prosenttia vuonna 2019

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat vajaat 3 prosenttia vuonna 2019

Koulutuksen toimiala työllistää 187 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,3 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 270 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2019 yhteensä noin 19 000 henkilöä.

Vuoden 2019 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 246 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 13 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2019. Näistä 53 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 47 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.

– Edellisvuoteen nähden henkilöstön kokonaismäärä kasvoi hieman. Opetushenkilöstön määrä kasvoi yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, mutta laski vapaassa sivistystyössä. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö määrä nousi etenkin vapaassa sivistystyössä, urheiluopistoissa ja ammatillisessa koulutuksessa, kertoo ekonomisti Harri Hietala Sivistystyönantajista.

Oppilaitosten henkilöstöstä 16,7 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 83,3 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2019. Kokoaikaista työtä tekevien osuus oppilaitosten henkilöstöstä vastaavana ajankohtana oli 94 prosenttia. Kokoaikaisten osuus oli lähes ennallaan. Sen sijaan määräaikaisten osuus oli noussut tilastojakson aikana.

Syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2018 että vuonna 2019 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yksityisen opetusalan opetushenkilöstöllä 2,6 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 3,0 prosenttia.

Kaikilla yksityisen opetusalan opetushenkilöstöön kuuluvilla keskiansio nousi 2,2 prosenttia. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä ansioiden nousu oli 1,7 prosenttia. Kaikkien henkilöiden kohdalla vaikuttavat myös henkilöstörakenteen muutokset.

Tilastokauden aikana tuli voimaan yleiskorotus 1,2 prosentin yleiskorotus ja 0,3 prosentin paikallinen erä. Kaikilla opetushenkilöstöön kuuluvilla keskiansio nousi 1,12 prosenttiyksikköä yli sopimuskorotusten. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä sopimuskorotukset ylittävää ansiokehitystä syntyi 1,18 prosenttiyksikön verran.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Harri Hietala
(09) 1728 5718
0500 789906
Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa