» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat suhteellisen maltillisesti

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat suhteellisen maltillisesti

Koulutuksen toimiala työllistää noin 179 000 henkilöä. Tämä vastaa yli 7 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa 289 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2015 yhteensä noin 18 000 henkilöä.

Vuoden 2015 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 253 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 12 000 henkilöä syyskuussa 2015. Näistä 55 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 45 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön. Edellisvuoteen nähden henkilöstön kokonaismäärä laski noin 2 prosenttia.

Oppilaitosten henkilöstöstä 15 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 85 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2015. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvista henkilöistä 89 prosenttia oli kokoaikaisessa työsuhteessa syyskuussa 2015. Niin vakinaisten kuin kokoaikaisten osuus on noussut.

Kaikkien opetushenkilöstöön syyskuussa 2015 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 0,7 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluneiden 0,6 prosenttia vuodentakaisesta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien jäsenalojen palkat nousivat keskimäärin 1,2 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2015 reilun prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat opetushenkilöstöllä 1,3 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 1,4 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin noin 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen osuus ansiokehityksestä oli opetushenkilöstöllä 0,4 sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 0,3 prosenttiyksikköä.
Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Ekonomisti Harri Hietala
(09) 1728 5718
0500 789906
Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa