» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat lähes vastaavaa tahtia kuin muiden palkansaajien

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat lähes vastaavaa tahtia kuin muiden palkansaajien

Koulutuksen toimiala työllistää reilut 170 000 henkilöä. Tämä vastaa yli 7 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa 287 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2016 yhteensä noin 19 000 henkilöä.

Vuoden 2015 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 243 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 12 000 henkilöä syyskuussa 2016. Näistä 54 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 46 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön. Edellisvuoteen nähden henkilöstön kokonaismäärä laski reilut 2 prosenttia.

Oppilaitosten henkilöstöstä 16 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 84 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2016. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvista henkilöistä 88 prosenttia oli kokoaikaisessa työsuhteessa syyskuussa 2016. Niin vakinaisten kuin kokoaikaisten osuus on säilynyt lähes ennallaan.

Kaikkien opetushenkilöstöön syyskuussa 2016 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 0,6 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluneiden 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien jäsenalojen palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2016 reilun prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat opetushenkilöstöllä 1,2 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 1,9 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin noin 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen osuus ansiokehityksestä oli opetushenkilöstöllä 0,45 sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 0,61 prosenttiyksikköä.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Ekonomisti Harri Hietala
harri.hietala@sivistystyonantajat.fi
0500 789906

Jaa

Seuraa