» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat lähes palkansaajien keskimääräistä ansiokehitystä vastaavasti

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat lähes palkansaajien keskimääräistä ansiokehitystä vastaavasti

Lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2013 että vuonna 2014 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot kohosivat yksityisen opetusalan opetushenkilöstöllä noin prosenttiyksikön verran ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä vajaan parin prosenttiyksikön verran. Vastaavasti Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2014 1,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen osuus ansiokehityksestä oli opetushenkilöstöllä 0,64 ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 0,78 prosenttiyksikköä. Siten liukuman eli työehtosopimuksesta riippumattomien palkankorotusten osuus kokonaisansiokehityksestä muodostui melko maltilliseksi erityisesti opetushenkilöstöllä.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja on uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta (ennen vuotta 2014 lokakuulta). Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun oppilaitoksiin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös ne päätoimiset tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on vähintään 16 tuntia viikossa ja tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia viikossa. Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Ekonomisti Lasse Toivonen
(09) 1728 5718
040 847 5547
Sivistystyönantajat ry

Jaa

Seuraa