» Uutishuone » Uutiset » Valtion talousarvioesitys 2018 – koulutus ja tutkimus

Valtion talousarvioesitys 2018 – koulutus ja tutkimus

Hallituksen budjettiesitys tekee monia pieniä lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. Suoraan koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen rahoitukseen vaikutukset ovat kuitenkin tätäkin pienempiä.

Kun koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta tarkastellaan laajasti panostukset kasvavat hieman. Indeksitarkistusten jäädyttämisen – vaikutus 80–100 miljoonaa euroa – myötä oppilaitosten ja korkeakoulujen suora rahoitus kuitenkin laskee.

Peruskoulun tasa-arvoa edistetään korottamalla rahoitusta 25 miljoonalla eurolla. Peruskoulujen digioppimiseen ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen laitetaan kärkihankerahoitusta 24 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen panostetaan lisää 5 miljoonan euroa. Vapaaseen sivistystyön rahoitus nousee maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen myötä. Kustannustason tarkistaminen kuitenkin leikkaa yleissivistävän koulutuksen rahoitusta.

Ammatillisen yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavat arvonlisäverot siirtyvät kokonaan valtionosuudesta maksettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle siirretään työvoimakoulutuksen rahoitusta – 50,7 miljoonalla euroa ammatillisena koulutuksena. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanon tukemiseen panostetaan 15 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään 1000 opiskelijavuodella – 9,4 miljoonaa euroa. Toisaalta oppisopimuskoulutuksen lisärahoituksen leikkautuminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelman lakkauttaminen laskevat rahoitusta 14,7 ja 20,1 miljoona euroa.

Positiivisen rakennemuutoksen alueiden korkeakoulutetun työvoiman tarpeeseen vastaamiseksi lisätään määrärahaa 6 miljoonan euroa. Yliopistojen verkostomaisen yhteistyön edistämiseen panostetaan lisää 2 miljoonan euroa.

Suomen Akatemialle esitetään määrärahavaltuutta lippulaivatutkimuskeskittymien toteuttamiseen 25 miljoonaa euroa. Muuta rahoitusta kuitenkin leikataan 5 miljoonaa euroa. Kuitenkin yliopistoilta siirretään rahoitusta ”kasvutoimena” Akatemialle 20 miljoonaa euroa. Siten yliopistojen kannalta nettovaikutuksia ei juuri ole. Suurteholaskennan kehittämiseen esitetään 12 miljoonaa euroa.

Nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen panostetaan 4,9 miljoonaa euroa. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamiseen innovaatioiden kaupallistamisen edistämiseksi panostetaan 12 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pääomitukseen esitetään 70 miljoonaa euroa – 24 miljoonaa AMK:t ja 46 miljoonaa yliopistot. Ammattikorkeakoulujen TKI -toimintaan panostetaan 5 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön puolella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan panostukset kasvavat niin lainojen kuin avustusten muodossa.

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen panostetaan 23 miljoonan euroa osana kärkihanketta. Luonnontieteen ja matematiikan opetuksen laadun nostamiseen panostetaan 5 miljoonaa euroa.

Jaa

Seuraa