» Uutishuone » Uutiset » Uusia velvoitteita näköpiirissä opetusalalle

Uusia velvoitteita näköpiirissä opetusalalle

Torstaina 13.10. julkistetussa opettajankoulutusfoorumin kehittämisohjelmassa otetaan kantaa opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että osaamisen kehittämiseen kannustetaan rahallisella tuella, kuten hallituksen kärkihankkeessa on kaavailtu.

Kehittämisohjelmassa on kuitenkin vaarana, että se voi johtaa muista työnantajista poikkeaviin lisävelvoitteisiin.

– Osaava henkilöstö on aivan keskeinen asia myös opetusalalla. Osaamisen kehittämisen määrää tai tapoja tai sisältöjä ei kuitenkaan voida kategorisesti ohjata ulkoapäin millään sapluunalla eikä tuomalla lisävaateita työnantajille, painottaa johtaja Minna-Marika Lindström.

Suomalaisten opettajien osaaminen on korkea. Koulutuksen jälkeisessä työelämässä osaamista tulee ehdottomasti päivittää. Näin Suomessa tapahtuukin, sillä OECD:n mukaan 80 % opettajista on osallistunut täydennyskoulutukseen edellisen vuoden aikana.

– Huomioiden lisäksi myös koulutuksen rahoituksen leikkaukset, työnantajille osoitettavat lisävaateet eivät ole jatkossakaan perusteltuja, Lindström korostaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman opettajankoulutusfoorumin tavoitteena on uudistaa opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Se laati asiasta kehittämisohjelman, joka julkaistiin 13.10.2016.

Lisätietoja,
Minna-Marika Lindström
johtaja, Sivistystyönantajat
050 586 9969
Jaa

Jaa

Seuraa