» Uutishuone » Tiedotteet » Uusi lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle – ylioppilaskirjoitukset vaarassa

Uusi lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle – ylioppilaskirjoitukset vaarassa

25.02.2018

Uusi lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle

Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ovat antaneet tänään uuden lakkovaroituksen. Lakon on ilmoitettu alkavan 12.3. klo 00.01 ja päättyvän 16.3. klo 23.59.

Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevan työehtosopimuksen työriitaa on soviteltu sovittelija Jukka Ahtelan johdolla 21.2.2018 alkaen. Sovittelussa on edetty ja siksi Sivistystyönantajat on pettynyt palkansaajapuolen tässä vaiheessa antamaan uuteen lakkovaroitukseen. Nyt pitäisi pystyä keskustelemaan rakentavasti ratkaisun löytämisestä eikä keskittyä työtaisteluiden laajentamiseen.

Erityistä hämmennystä aiheuttaa se, että palkansaajapuoli valitsi jo ensimmäisessä lakkoilmoituksessa kohteeksi mm. kaksi ammatillista erityisoppilaitosta. Ammatillisten erityisoppilaitoksessa opiskelevat ovat kaikki vaativan erityisen tuen tarpeessa. Nyt he joutuvat sijaiskärsijöiksi liittojen välisissä neuvotteluissa.

Uudessa lakkoilmoituksessa lakon on ilmoitettu alkavan ellei 11.3.2018 mennessä synny uutta työehtosopimusta. Lakko ajoittuisi 12.3.2018 klo 00.01 – 16.3.2018 klo 23.59 ajalle.

Uudessa lakkoilmoituksessa palkansaajapuoli osoittaa käsittämätöntä piittaamattomuutta ylioppilaskirjoituksia kohtaan. Tämä on ennen kaikkea halveksuntaa opiskelijoita ja tietenkin myös opettajia kohtaan. Sivistystyönantajien hämmennystä korostaa se, että kyseessä on kuitenkin palkansaajien edustajien haluttomuus neuvotella työehtosopimuksista.

Lakkovaroitus on kohdennettu seuraaviin oppilaitoksiin:

 • Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Apollon yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Englantilaisen koulun säätiö sr, Englantilainen koulu; peruskoulu ja lukio
 • Helsingin Uusi Yhteiskoulu Osakeyhtiö, Helsingin Uusi yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio, Herttoniemen yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry, Helsingin Saksalainen koulu; peruskoulu ja lukio
 • Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö, Kulosaaren yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren yhteiskoulu; peruskoulu javlukio
 • Maanviljelyslyseon osakeyhtiö, Helsingin yhteislyseo; peruskoulu ja lukio
 • Munkkiniemen koulutussäätiö sr, Munkkiniemen yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Oulunkylän yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy, Pohjois-Haagan yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Touko Voutilaisen koulusäätiö sr, Eiran Aikuislukio; peruskoulu ja lukio
 • Töölön Yhteiskoulu Oy, Töölön yhteiskoulu; peruskoulu, lukio ja aikuislukio
 • Viipurin Reaalikoulu Oy, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio; peruskoulu ja lukio.

Houkutellaanko jäseniä lakkoon virheellisellä tiedolla?

Neuvotteluprosessia on alusta lähtien leimannut palkansaajapuolelta jatkuva virheellisen tiedon jakaminen julkisuudessa. Työnantajaa on syytetty mm. palkkojen halpuuttamisesta ja siitä, että työnantajapuolelta ei olla suostuttu neuvottelemaan palkansaajien esityksistä. Kumpikaan väite ei pidä paikkaansa. Vaikuttaakin siltä, että palkansaajapuoli haluaa osin virheellisen tiedon välittämisellä motivoida jäseniään työtaistelutoimiin. Tämän kaltainen toiminta ei ole rehtiä ketään kohtaan.

Koulutusalan taloudellinen tilanne pakottaa huomioimaan kokonaisuuden

Tällä hallituskaudella koulutukseen ja tutkimukseen on kohdistunut huomattavat, noin 800 miljoonan euron rahoitusleikkaukset. Lisäksi indeksijäädytykset tulevat jatkumaan ainakin vuoteen 2019 asti. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on laskenut vuodesta 2012 yhteensä noin 250 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on laskenut niin ikään noin 250 miljoonaa euroa vuodesta 2014, lisäksi koko rahoitusmalli on muuttunut enemmän tuloksellisuuspohjaiseksi. Tilanne on sama kaikilla koulutusasteilla ja rahoitusaseman parantuminen ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.

Taloustilannetta ei muuta riittävän nopeasti edes tärkeä viennin kasvu. Koulutusalalla rahoitus muodostuu pääosin julkisesta rahoituksesta, joka ei kasva samaa vauhtia kuin aloilla missä operatiivinen tulos on organisaatioiden hyötynä nopeasti. Samaan aikaan maamme talouden positiivinen kasvu vaatii yhä enemmän oppilaitoksilta, jotta koulutuksen ja osaamisen tarpeeseen kyetään vastaamaan joustavasti ja nopeasti. Tässä tilanteessa olisi epäisänmaallista lisätä oppilaitosten kustannuksia yli kantokyvyn.

Koulutus- ja tutkimusalan toimijoiden henkilöstökustannukset ovat noin 70 % kokonaiskustannuksista, kun ne teollisuudessa ovat noin 20-30 % ja kunta-alalla 45-50 %. On selvää, että henkilöstövaltaisella alalla kustannusten nousun mahdollisesti vaatimat sopeuttamistoimet näkyvät henkilöstön määrässä. Henkilöstömäärä on viime vuosina jouduttu sopeuttamaan hyvin monessa oppilaitoksessa. Jo yksittäisten työntekijöiden jaksamisen takia olisi vastuutonta ajaa oppilaitokset tilanteeseen, missä henkilöstön määrää jouduttaisiin yhä vähentämään.

Tehtävämme on hakea ratkaisu yhdessä, keskitytään nyt siihen

Oppilaitosten henkilöstö on palkkansa ansainnut. Oppilaitosten toimintakyvyn, henkilöstön määrän ja toiminnan laadun varmistaminen pakottaa huomioimaan talouden realiteetit palkankorotuksissa. Palkankorotusten tasoon vaikuttaa merkittävästi myös muu työehtosopimusten sisällöllinen kehittäminen. Rakentavasti neuvotellen on mahdollista löytää niin työehtosopimuksen kehittämisen kuin palkankorotustasot huomioiva kokonaisratkaisu.

Lisätietoja:

Anne Somer p. 050 345 2134
Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Petteri Kauppinen p. 050 564 3872
Työmarkkinalakimies, Sivistystyönantajat

Teemu Hassinen p. 050 562 7004
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa