» Uutishuone » Uutiset » Uudistuva ammatillinen koulutus edellyttää joustavuutta

Uudistuva ammatillinen koulutus edellyttää joustavuutta

Ammatillinen koulutus uudistuu. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä joustavuutta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus pienenee ensi vuonna 190 miljoonaa euroa. Rahoitusta on oppilaitosten käytössä 12,5 % vähemmän kuin vuonna 2016. Lisäksi uudistetaan ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö, joka astuu voimaan vuotta myöhemmin.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on rahoituksen pienenemiseen ja lainsäädännön joustavoittamiseen vedoten vaatinut elinkeinoelämää ja työnantajia toimimaan ammatillisen koulutuksen laadun puolesta.

Jotta koulutuksen järjestäjät pystyvät sopeuttamaan toimintaansa ja tehostamaan toimintaansa laadukkaasta koulutuksesta tinkimättä, lainsäädännön joustavoittaminen ja norminpurku ovat ehdottoman tärkeitä. Vastuullisesti huomioitu vähenevä rahoitus ei tarkoita, että toiminnan kehittämisessä mietittäisiin vain säästöjä. Koulutuksen järjestäjät kantavat vastuunsa ammatillisen koulutuksemme kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Toiminnan sopeuttamista tulee kuitenkin helpottaa jaksottamalla rahoitusleikkaukset useammalle vuodelle.

OAJ on myös vaatinut ammatillisen koulutuksen laadun takeeksi säädöksiä opetushenkilöstön minimimäärästä. Vaatimus on täysin vastoin ammatillisen reformin norminpurkua koskevia tavoitteita. Ammatillisen reformissa ja tutkintojen uudistamisessa keskeisenä tavoitteena on osaamisperusteisuus, yksilölliset opintopolut ja asiakaslähtöisyys. Tavoitteena on, että opiskelijoille opetetaan vain ne asiat, joita heille ei ole opetettu aiemmin. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen johdosta opiskelijat etenevät eri tahtiin, seuraten omaa opintopolkuaan. Tähän uudistukseen OAJ:n vaatimukset opetushenkilöstön mitoituksesta eivät sovi.

Koulutuksen järjestäjille tulee työnantajina olla oikeus järjestää tehtäviin ne työntekijät, jotka parhaiten tehtäviin soveltuvat. Lainsäädännöllä tulee mahdollistaa koulutuksen järjestäjille joustavat tavat toteuttaa koulutusta. Se on ennen kaikkea opiskelijan ja osaavaa työvoimaa tarvitsevan elinkeinoelämän etu.

Ammatillisen koulutuksen reformin onnistumisessa keskeinen rooli on opettajilla. Kun vastuuta opiskelijajoukosta kannetaan yhdessä kollegoiden kanssa, vaatii opettajuus jatkossa enemmän tiimityöskentelyä. Muutoksia tarvitaan opettajien toimintaan ja johtamiseen. Opettajien positiivinen suhtautuminen muutokseen on keskeistä, jotta reformilainsäädännön mukainen laadukas koulutus toteutuu.

Lisätietoja,
Anne Somer, työmarkkinapäällikkö p. 050 345 2134
Riikka Vataja, asiantuntija p. 040 536 0954

Jaa

Seuraa