» Uutishuone » Tiedotteet » Työsuojelutarkastuksia kohdennetaan opetusalalle Etelä-Suomessa

Työsuojelutarkastuksia kohdennetaan opetusalalle Etelä-Suomessa

17.04.2018

Vuosina 2018-2019 työsuojeluvalvontaa kohdennetaan opetusalalle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue tekee vuonna 2018 yli 400 työpaikkatarkastusta osana kohdennettua valvontaa.

Valvonnan tavoitteena on riskien tunnistaminen ja hallinta

Tarkastuksissa käsitellään mm. psykososiaalista kuormitusta, väkivallan uhkaa ja sisäilma-asioita. Erityistä huomiota kiinnitetään rehtorien sekä esimiesten työkuormitukseen. Esimiesten psykososiaalista kuormitusta tullaan käsittelemään erillisellä tarkastuksella. Yläkouluihin kohdennetaan kemikaaliturvallisuuteen keskittyviä tarkastuksia.

Valvonnan tavoitteena on auttaa työpaikkaa kehittämään omaa työsuojelutoimintaansa ja työolojaan sekä vaikuttaa siihen, että työpaikalla tunnetaan ja osataan hallita opetusalalle tyypillisiä riskejä.

Tarkastuksen kohteina ovat laajasti erilaiset oppilaitokset peruskouluista yliopistoihin ja erityisoppilaitoksiin.

Tarkastuksia ei tehdä yllätyksinä

Työsuojelutarkastaja ottaa etukäteen yhteyttä niihin oppilaitoksiin, jotka on valittu tarkastettaviksi. Tarkastaja sopii tarkastuksen ajankohdasta oppilaitoksen kanssa ja toimittaa etukäteen ohjeet tarkastuksen toteuttamisesta ja käsiteltävistä asioista.

Ennen tarkastusta tehdään myös tyypillisesti työntekijöille kohdennettu työolosuhdekysely.

Lisätietoja tarkastuksista löytyy:

Työsuojelutarkastus 
Valmistautuminen tarkastukseen 

Jaa

Seuraa