» Uutishuone » Uutiset » Työn mielekkyys, hyvä johtaminen ja arvostava työyhteisö auttavat jaksamisessa – haastattelussa Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen

Työn mielekkyys, hyvä johtaminen ja arvostava työyhteisö auttavat jaksamisessa – haastattelussa Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen

Pitkäkestoinen pandemia ja epävakaa maailman tilanne vaikuttavat laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin.

Laajasti sivistysalan toimijoita edustavan tahon toimitusjohtajana: kuinka viime aikojen kriisit näkyvät alallamme?

Globaalit kriisit ovat osoittaneet koulutusalan merkityksen yhteiskunnan kriisinsietokyvyssä. Sivistyksen merkitys korostuu levottomuuden lisääntyessä – sivistys luo pohjaa yhteiskuntarauhalle ja henkiselle huoltovarmuudelle. Toisaalta koulutusalan merkitys myös arjen turvaamisessa on oivallettu aiempaa paremmin. Kriisit ovat tuoneet lisää kuormaa alamme toimijoille, täysin uusia tilanteita, epävarmuuttakin ja samalla onneksi myös paljon oppia. Olen ylpeä saadessani edustaa tätä merkittävää alaa.

– Olen ylpeä saadessani edustaa tätä merkittävää alaa, sanoo Sivistan toimitusjohtaja Hassinen.

Miten koulutusjärjestelmän toimivuus taataan nyt ja tulevaisuudessa?

Meidän tulee nähdä koulutusjärjestelmämme kokonaisuutena. Tämä pitää oivaltaa niin päättäjien, johdon kuin yksittäisen opettajan tasolla. Oppiminen ja osaaminen on tavoitteemme. Tavoitteeseen pääsemme laajenevalla yhteistyöllä, mikä tarkoittaa yhä tiiviimpää verkostoitumista työyhteisössä, koulutusasteiden välillä ja myös työelämän toimijoiden kanssa. Verkostoituminen vaatii asennetta ja tekemistä. Parhaimmillaan verkostot ja tietysti työyhteisö tuovat työhön lisää mielekkyyttä.

Millä keinoin turvataan työssäjaksaminen?

Työssäjaksaminen perustuu mielestäni siihen, että kokee työnsä merkityksellisenä, mielekkäänä ja omaan työhön voi vaikuttaa. Jos oma työ ja tehtävä ei syystä tai toisesta ole mielekästä, vähenee myös jaksamisen toleranssi. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä johtamiseen tulee panostaa kuin myös työilmapiiriin, millä on yhteistyötä korostavassa ajassa iso merkitys. Työn arvostus niin omasta, työyhteisön kuin koko yhteiskunnan puolelta on tärkeää. Ja niin, ylös – ulos – ja lenkille toimii myös.

Jaa

Seuraa