» Uutishuone » Uutiset » Tutkimuksen mukaan pk-yritykset ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen

Tutkimuksen mukaan pk-yritykset ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliset oppilaitokset ovat pk-yrityksille selvästi tärkein koulutuskumppani. Yritysten kokemukset yhteistyöstä ammatillisten oppilaitosten kanssa ovat myös varsin myönteisiä. Ammatillisen koulutuksen reformin tuomia mahdollisuuksia ei kuitenkaan tunneta riittävästi. Yritysten toivomuslistalla on oppilaitosten aktiivisempi yhteydenpito ja yritysten tarpeisiin räätälöity koulutus. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemästä tutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin 12.3.

Tutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Yli 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tehnyt ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä. Tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus on 51 prosenttia. Ainoastaan 7 prosenttia on yhteistyöhön tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä.

 

  • 74 prosenttia pk-yrityksistä arvioi, että ammatillisten oppilaitosten tulisi tarjota aktiivisemmin yrityksen tarpeisiin räätälöityjä yhteistyömahdollisuuksia.

 

  • Tasan puolet vastaajista kertoo tuntevansa huonosti tai erittäin huonosti käytännön yhteistyömuotoja kuten oppisopimusta, uutta koulutussopimusta tai yrityskohtaisia koulutuksia. Ne tuntee hyvin tai erittäin hyvin vain 22 prosenttia.

 

  • 29 prosenttia katsoo, että ammattiin valmistuneiden osaaminen ei vastaa yritysten tarpeita. Avovastauksissa nostetaan esille erityisesti puutteet nuorten yleisissä työelämätaidoissa.

 

  • Yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten kanssa pitäisi tiivistää. Vain 23 prosenttia yrityksistä kokee, että opettajien tuntemus yritysten arjesta ja osaamistarpeista on hyvällä tasolla.

 

Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut voimassa vasta vuoden. Se on suurimpia Suomessa tehtyjä koulutusuudistuksia. Kuten monet muutkin uudistukset, vaatii reforminkin toimeenpano kunnolla aikaa. Tämä näkökulma on esillä myös 13.3. julkistetussa Teknologiateollisuuden selvityksessä. Selvityksessä käytetyt kansainväliset tutkimukset osoittavat, että ammatillisen koulutuksen reformin suunta on oikea ja panostuksia tarvitaan nyt sen toimeenpanoon.

 

– Uudistuksen keskiössä on ollut opintojen henkilökohtaistaminen ja tässä työssä oppilaitoksissa on edetty reippaasti – samalla uusien toimintamallien juurruttaminen vie oman aikansa. Yhteistyö yritysten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa on keskeistä, kuten EK:n tutkimuskin osoittaa. Tähän työhön oppilaitokset tarvitsevat nyt kehittämisrauhan ja riittävät resurssit, ammatillisen reformi on askel oikeaan suuntaan, johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista korostaa.

– Yritykset eivät tunne vielä riittävästi ammatillisten oppilaitosten yhteistyön uusia mahdollisuuksia. Siihen olisikin syytä panostaa. Yritykset haluavat asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä otetta. Ne oppilaitokset, joissa perehdytään kohdeyritysten tarpeisiin ja tehdään niiden pohjalta yksilöllisiä yhteistyötarjouksia, saavat yrityksiltä kiitosta, sanoo asiantuntija Mikko Vieltojärvi EK:sta.

Taloustutkimuksen tutkimus tehtiin tammi-helmikuussa 2019 haastattelemalla puhelimitse 501 pk-yritystä, jotka edustavat EK:n jäsenyrityksiä kaikilta toimialoilta ja eri puolilta maata.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa. 

 

 

 

Jaa

Seuraa