» Uutishuone » Uutiset » Tulevaisuudessa osaamisen tuottajien ja hyödyntäjien välistä rajaa ei ole

Tulevaisuudessa osaamisen tuottajien ja hyödyntäjien välistä rajaa ei ole

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö on ammattiosaamisen edelläkävijä. TAO:ssa on alusta lähtien sovitettu opetusohjelmaan onnistuneesti ammattiosaaminen ja tietopuolinen opetus. TAO on myös varhainen osoitus kansainvälisestä yhteistyöstä. Kun Suomessa tehtävä oli vielä ainutlaatuinen, eikä mallia voinut ottaa läheltä, matkusti opiston ensimmäinen johtokunta muihin pohjoismaihin ja Saksaan sekä Itävaltaan ottamaan oppia.

TAO on yksityinen ammatillinen oppilaitos. Nykyään yksityisiä oppilaitoksia on Suomessa yhdessä korkeakoulujen kanssa yli 300. Yksityiset ihmiset perustivat 1800-luvulla oppilaitoksia halutessaan puuttua tärkeäksi kokemiinsa epäkohtiin, kuten lievittämään kulkutautien aiheuttamia kärsimyksiä tai esimerkiksi tarjoamaan koulutusta kuuroille lapsille. Yksityiset ammatilliset oppilaitokset ovat usein syntyneet työelämän tarpeista ja niiden dna:ssa on vahvasti työelämäyhteistyö. Yksityiset oppilaitokset ovat läpi historiansa vastanneet kohdennettuun tarpeeseen ja saman aikaisesti kantaneet yhteiskunnallisen vastuunsa.

Ammatillisesta koulutuksesta julkisuudessa käyty keskustelu on ollut ajoittain negatiivista. Tämä on harmillista, moni asia on kuitenkin varsin hyvin. Tuoreen OECD:n vuosittaisen koulutusjärjestelmävertailun mukaan ammatillinen koulutus on Suomessa selvästi keskiarvoa korkeammalla. Järjestelmämme saa erityisesti kehuja joustavuudesta, opiskelijakeskeisyydestä ja osaamisperusteisuudesta. Myös koulutuksen suunnittelu yhteistyössä työmarkkinoiden kanssa, opettajien arvostus sekä hyvät työllistymis- ja jatko-opintovalmiudet saavat kiitosta.

Tällä vuosikymmenellä on ammatilliseen koulutukseen kohdistunut useiden satojen miljoonien säästöt. Säästöt eivät ole voineet olla vaikuttamatta toimintaan. Menneiden vuosien leikkaukset korostavatkin tämän päivän koulutusinvestointien merkitystä. Ammatillisen koulutuksen toimijat eivät ole jääneet surkuttelemaan säästöjä, vaan hihat on kääritty, jotta laadukas työelämän tarpeita palveleva koulutus voidaan turvata. Toimintatapoja on uudistettu ja kehitetty toiminnasta yhä vaikuttavampaa.

Eikös esimerkiksi maalauksessa tule pohjatyöt tehdä huolella. Huolellisiin pohjatöihin kuuluu usein myös vanhan pinnan purkamista. Ilman perusteellista pohjatyötä ei näkyvästä pinnasta voi saada hyvää. Näin on myös ammatillisessa koulutuksessa – pohjatyöt, toimintatavat ja rakenteet pitää olla kunnossa ja ajoittain uudistua, jotta voimme saattaa maailmalle laadukasta osaamista. Erityisesti on muistettava, että koulutusalalla kestävä pohja perustuu mitä suuremmassa määrin osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön, mistä meidän on syytä pitää hyvää huolta.

Puhumme paljon jatkuvan oppimisen haasteesta. Kyseessä on isolta osin positiivinen, itsemme aikaan saama tilanne. Teknologinen kehitys haastaa osaamisen. Olemme itse onnistuneet luomaan innovatiivista teknologiaa ja näin työstä saadaan turvallisempaa, viihtyisämpää ja tuottavampaa.

Tulevaisuudessa eri asteen tutkintojen sisällöt tulevat kehittymään, jotta saavutettu osaamien turvaa yhä paremmin uuden oppimisen valmiudet ja kaiken kaikkiaan luo taitoja, millä ihminen osoittaa lisäarvonsa koneisiin ja tekoälyyn nähden.

Tutkintojen lisäksi tarvitsemme joustavampia ja nopeampia keinoja. Yksi mahdollisuus on lisätä oppilaitosten läsnäoloa työpaikoilla, tavoitteena ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita ja tukea organisaatioiden henkilöstön osaamisen kehittämistä. Yhteistyön tulee perustua laajoihin ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Tulevaisuudessa osaamisen tuottajien ja hyödyntäjien välistä rajaa ei ole, vaan toimimme tiiviissä yhteistyössä ison tason tavoitteet meitä yhdistäen. Suomen on mahdollista olla jatkuvan oppimisen mallimaa maailmassa.

TAO on uudistunut ja uudistanut koko historiansa ajan. Tulevaisuus haastaa uudistumaan yhä uudestaan. Oppilaitoksen kunniakasta historiaa katsoessa ei ole epäilystäkään, etteikö TAO kykenisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja täyttämään tehtävänsä kiitettävällä tavalla.

 

Teemu Hassinen, toimistujohtaja

Sivista

Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä Turun Sanomissa 25.10.2019 ja se perustuu Turun Ammatiopiston TAO:n 90-vuotisjuhlassa 4.10. pidettyyn juhlapuheeseen.

Jaa

Seuraa