» Uutishuone » Uutiset » Suurin osa lukiolaisista aikoo hakea ensisijaisesti korkeakouluopintoihin valmistumisensa jälkeen

Suurin osa lukiolaisista aikoo hakea ensisijaisesti korkeakouluopintoihin valmistumisensa jälkeen

Tänään julkistetussa Lukiolaisten liiton tekemässä ensimmäisessä Lukiolaisbarometrissa selvitettiin mm. lukiolaisten tulevaisuudensuunnitelmia valmistumisen jälkeen. Lukiolaisilta kysyttiin mm. mistä koulutusaloista he ovat kiinnostuneita ja mitä he tahtovat tulevaisuudessa tehdä. Lisäksi barometrissä kysyttiin millaisena he näkevät tulevaisuuden työelämän.

Korkeakouluopinnot kiinnostavat

Suurin osa lukiolaisista aikoo hakea ensisijaisesti korkeakouluopintoihin lukiosta valmistuttuaan. Vastanneiden joukossa oli myös paljon jatko-opintojensa suhteen epävarmoja lukiolaisia . Tulos on samansuuntainen Sivistan aiemmin ilmestyneen suhdannebarometrin ja toimialakatsauksen kanssa.

Lukiolaisten suosituimpia koulutusaloja ovat terveys- ja hyvinvointialat, yhteiskunnalliset alat sekä kauppa-, hallinto- ja oikeustieteelliset alat. Kun koulutusaloja tarkastellaan dikotomisen sukupuolen mukaan ne ovat kuitenkin hyvin sukupuolittuneet.

Tulevaisuuden työssä korostuvat vuorovaikutustaidot

Tulevaisuudessa noin puolet tahtoisi tehdä töitä ihmisten kanssa.  Hieman yli kolmannes haluaa auttaa ihmisiä sekä matkustaa. Lukiolaiset kokevat, että vuorovaikutustaitojen, korkeakoulutuksen sekä medianlukutaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Tekniikan ja älylaitteiden osuus tulevaisuuden työssä nähdään todennäköisenä, mutta toisaalta koodaustaidon merkitys tulevaisuudessa jakaa lukiolaisten mielipiteitä.

Lue koko barometri.

Jaa

Seuraa