» Uutishuone » Uutiset » Suomen Akatemian Paula Eerola: tutkimuksen merkitys kestävälle kasvulle on aivan keskeinen

Suomen Akatemian Paula Eerola: tutkimuksen merkitys kestävälle kasvulle on aivan keskeinen

Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio. Se rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta ja toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Haastattelimme Suomen Akatemian uutta pääjohtajaa Paula Eerolaa, jonka viisivuotinen virkakausi alkoi 1. maaliskuuta 2022. Lue, mitä ajatuksia uudella pääjohtajalla on Akatemian roolista, merkityksestä ja tulevaisuudesta.

-Akatemian sidosryhmäyhteistyötä ja yhteiskunnallista näkyvyyttä tulee kehittää edelleen, kertoo Paula Eerola.

Missä Akatemia on mielestäsi onnistunut ja missä on eniten kehitettävää?

– Akatemiasta tehtiin juuri kansainvälinen arvio, jonka johtopäätöksiin voin yhtyä. Arvion mukaan Akatemia toimii erinomaisesti perinteisessä tutkimusrahoittajaroolissaan. Akatemia on jopa onnistunut vastaaville muiden maiden tutkimusrahoittajille hankalissakin asioissa kuten sukupuolineutraali rahoituksen myöntöprosessi, tai monitieteisten hankkeiden rahoitus. Kehitettävää on mm. rahoitusinstrumenttien kokonaisuudessa. Akatemian sidosryhmäyhteistyötä ja yhteiskunnallista näkyvyyttä tulee kehittää edelleen, kertoo Paula Eerola.

Miten kuvailisit Akatemian merkitystä ja toiminnan vaikuttavuutta?

– Jokaisella sivistysmaalla on Akatemiaa vastaava vapaan tutkimuksen rahoitusmekanismi, ja näin tulee ollakin. Tarvitsemme tutkijoita, joilla on tilaa ja resursseja luoda uutta tietoa, jonka päälle sovellukset ja innovaatiot rakentuvat. Akatemian tulee myös huolehtia tutkimuksen edellytyksien, kuten tutkimusympäristöjen ja tutkimusinfrastruktuurien, edistämisestä. Lisäksi Akatemialla on roolinsa suomalaisessa yhteiskunnassa tutkitun tiedon tulkkina ja puolesta puhujana, ja kansainvälisten siteiden vahvistajana, Paula Eerola jatkaa.

Mihin haluat erityisesti kiinnittää huomiota pääjohtajakaudellasi?

– Akatemian arviointi antaa hyviä suuntaviittoja tuleville vuosille. Akatemian on syytä tarkastella rahoitusinstrumenttiensa kokonaisuutta nykyisessä toimintaympäristössä, jossa paljon on muuttunut, kuten korkeakoulujen rahoitusmallit ja uudet urapolut. Meidän tulee pohtia miten Akatemian tutkimusrahoitus saavuttaa suurimman vaikuttavuutensa tässä kontekstissa. Akatemian tulee myös kehittää omaa toimintaansa niin, että meillä on enemmän resursseja toimia yhteiskunnallisen vuoropuhelun ja -vaikutuksen edistäjänä. Tämä vaatii omien toimintatapojemme kehittämistä, mutta myös OKM:n Akatemialle myöntämien toimintamenojen nostamista riittävälle tasolle, toteaa Paula Eerola.

Mikä on tutkimuksen merkitys kestävälle kasvulle?

– Tutkimuksen merkitys kestävälle kasvulle on aivan keskeinen. Menestymme kilpailussa muiden maiden kanssa ainoastaan tuottamalla itse uutta kilpailukykyistä tutkimusta, jonka pohjalta voimme kehittää innovaatioita ja uudistaa yhteiskuntaa. Kestävyyden huomioiminen kasvussa tarkoittaa monimutkaisten yhteyksien ja takaisinkytkentöjen ymmärtämistä – tähän tarvitaan syvällistä ja monitieteistä osaamista, Paula Eerola lopettaa.

Jaa

Seuraa