» Uutishuone » Uutiset » Suomalaisten työikäisten osallistuminen koulutukseen on Euroopan huippua

Suomalaisten työikäisten osallistuminen koulutukseen on Euroopan huippua

Suomalaiset kouluttautuvat ja kehittävät osaamistaan aktiivisesti. Eurostatin keräämien tietojen perusteella Suomessa 25-64 -vuotiaiden osallistuminen koulutukseen on eurooppalaista huippua: 28,5 prosenttia tuon ikäisistä aikuisista osallistui koulutukseen tutkimusta edeltäneen neljän viikon sisällä. EU- ja euroalueella keskimäärin 11 prosenttia 25-64 – vuotiaista osallistuu koulutukseen.

Sivistystyönantajien syksyllä 2019 julkaistun koulutus- ja tutkimusalan barometrin mukaan Suomen julkinen panostus koulutukseen on noin 5,5 prosenttia BKT:stä ja noin 10,5 prosenttia suhteessa koko julkiseen talouteen. Koulutukseen osallistuu reilut 2 miljoonaa suomalaista vuodessa tutkinto- ja aikuisopiskelijoina.

– Jos otetaan huomioon myös muiden kuin koulutuksen järjestäjien koulutus ja epäviralliset opiskelun muodot, kuten yksittäiset luennot tai esitelmät, suomalaisista yli puolet kouluttautuu vuosittain, kertoo Sivistystyönantajien ekonomisti Harri Hietala.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 loppuun mennessä 3 399 532 henkilöä eli 73 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna.

Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen järjestäminen (ei sisällä yliopistojen avointa koulutusta) sen sijaan väheni vuosina 2017 ja 2018.

– Opetusta annettiin vähemmän kuin edeltäneinä vuosina. Myös osallistujien määrä pieneni. Valtaosaksi tämä johtui ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutoksista, Hietala toteaa.

Kaikista oppilaitosten tutkintoon johtamattomasta koulutuksen oppitunneista runsas puolet annettiin vapaana sivistystyönä järjestettynä koulutuksena ja 18 prosenttia avoimena ammattikorkeakouluopetuksena.

Suomessa toimii reilut 700 koulutuksen järjestäjää, jotka ylläpitävät reilua 3 200 oppilaitosta. Koulutuksen järjestäjistä 44 prosenttia toimii yksityisessä muodossa. Koulutusala työllistää 184 000 henkilöä. Henkilöstöstä noin kolmasosa työskentelee yksityisissä koulutuksen järjestäjissä. Alan henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa on opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä loput muuta hallinto- ja tukihenkilöstöä.

Sivistystyönantajat julkaisi Suomen ensimmäisen koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsauksen ja barometrin, jossa alan toimijat arvioivat toteutunutta ja tulevaa kehitystään. Aineiston löydät tästä.

Lisätietoja:
Harri Hietala p. 050 0789906
Ekonomisti, Sivista

Jaa

Seuraa