» Uutishuone » Uutiset » Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyö yritysten kanssa kattavinta maailmassa

Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyö yritysten kanssa kattavinta maailmassa

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö on kansainvälisten yritysjohtajakyselyjen mukaan Suomessa kattavampaa kuin missään muussa maassa. Tiiviin yhteistyön taustalla on mm. suomalaisen yhteiskunnan homogeenisuus, keskinäinen luottamus ja avoin toimintakulttuuri. Lisäksi korkeakouluverkoston alueellinen laajuus, nuori ikä ja helppo lähestyttävyys edistävät yhteistyötä.

Tulokset käyvät ilmi selvityksestä, jossa tutkittiin korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Selvitystä varten haastateltiin Sivistystyönantajien jäsenkorkeakoulujen rehtorit (24) ja käytiin läpi korkeakoulujen strategiat. Lisäksi tehtiin laaja selvitys kansainvälisiin tilastoraportteihin ja -aineistoihin sekä kansainvälisiin kyselytutkimuksiin korkeakoulujen työelämäyhteistyöstä.

Yhteistyötä edistävät työelämäharjoittelut, yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ja Tekes-rahoitus

Tulosten mukaan Suomessa verkostoituminen korkeakoulujen ja yritysten välillä on helppoa. Tätä edesauttaa suomalaisen yhteiskunnan homogeenisuus sekä myönteinen suhtautuminen koulutukseen. Korkeakoulujen ja työelämän välillä ei ole hierarkioita, mikä edistää keskinäisen luottamuksen syntyä ja avointa toimintakulttuuria.

Korkeakouluverkon alueellinen laajuus ja keskimäärin nuori ikä ovat osaltaan työelämäyhteistyötä vahvistavia tekijöitä. Alueellisesti läsnä olevat korkeakoulut ovat yrityksille tuttuja ja helposti lähestyttäviä. Suuri osa suomalaisista korkeakouluista on varsin nuoria ja perustettu tukemaan työelämän, teollisuuden tai ammattikuntien kehittymistä. Yhteistyötä ovat konkreettisesti edistäneet muun muassa opiskelijoiden työelämäharjoittelu, yrityksille ja yhteisöille tehtävät opinnäytetyöt sekä Tekes-rahoitus.

Työelämäyhteistyössä vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

Korkeakoulujen yhteistyö muun työelämän kanssa on laajaa, monipuolista ja monimuotoista. Uudenlaisia yhteistyön tapoja syntyy koko ajan. Opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä enemmän jo opintojen aikaisissa projekteissa. Korkeakoululähtöistä yrittäjyyttä edistetään. Korkeakouluista jo työelämään siirtyneet opiskelijat ovat aiempaa enemmän mukana korkeakoulujen kehittämisessä. Kaikissa näissä yhteistyömuodoissa on silti vielä laajentamisen mahdollisuuksia.
Korkeakoulut toivovat työelämältä ennen kaikkea kiinnostusta korkeakouluja ja yhteistyötä kohtaan, sekä halua yhdessä etsiä, rakentaa, kehittää ja ylläpitää toimivia yhteistyömalleja. Opiskelijoiden työelämän harjoittelukäytäntöjä pidettiin erittäin hyvänä yhteistyömuotona ja harjoittelupaikkoja toivottiinkin vielä nykyistä enemmän ja myös ennakkoluulottomasti eri aloille.

Sivistystyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. EK selvittää myöhemmin tänä vuonna yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä. Selvitysten tulokset yhdistämällä saadaan rakennettua kattava kuva yhteistyön toimivista käytännöistä ja kehittämiskohteista.

Selvitys korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöstä

Lisätietoja,

Heikki Holopainen
Asiantuntija, Sivistystyönantajat
0400 639331

Jaa

Seuraa